Specjalista ds. obsługi recepcji

Atende Medica Sp. z o.o.

Warszawa

3 dni temu

Atende Medica to firma o ugruntowanej pozycji na rynku, tworząca oprogramowanie dla podmiotów leczniczych. Należymy do grupy kapitałowej Atende S.A. Zapewniamy kompleksową obsługę placówek medycznych w zakresie oprogramowania, dostaw sprzętu i wsparcia eksperckiego. Naszymi klientami są placówki medyczne w całej Polsce - zarówno małe przychodnie, jak i duże szpitale wielospecjalistyczne i uniwersyteckie.

Specjalista ds. obsługi recepcji
Miejsce pracy: Warszawa
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:
 • obsługę recepcji,
 • obsługę floty samochodowej,
 • prawidłowy proces obiegu dokumentów (w tym: wysyłka i odbiór korespondencji oraz przesyłek, jak i nadzór nad ich prawidłowym obiegiem),
 • prowadzenie inwentaryzacji i nadzór nad sprzętem firmowym,
 • realizację zamówień na potrzeby wewnętrzne firmy,
 • wykonywanie drobnych czynności administracyjnych (w tym związanych z wizytami w urzędach: US, KRS, KRK),
 • bieżące wsparcie komórek organizacyjnych firmy,
 • utrzymanie porządku w biurze i wokół biura,
 • przyjmowanie gości.
Oczekiwania wobec kandydata:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • terminowość,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • czynne prawo jazdy kat. B (obligatoryjnie - możliwe wyjazdy służbowe).
Mile widziane będą także:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • wiedza z zakresu fakturowania.
Nasza oferta:
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • zatrudnienie w dogodnej formie (umowa o pracę, samozatrudnienie, umowa cywilnoprawna),
 • możliwość rozwoju indywidualną ścieżką kariery,
 • możliwość korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych (w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę) oraz z kart Multisport,
 • dostęp do szkoleń oraz zasobów biblioteki firmowej,
 • wyjazdy integracyjne,
 • przyjazna atmosfera pracy,
 • dogodna lokalizacja (ok. 7 min. od stacji Metro Wilanowska lub Służew),
 • owocowe poniedziałki i dobra kawa.

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania:

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

z dopiskiem:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Atende Medica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przeze mnie danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie".


Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w aplikacji jest Atende Medica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Wilanowskiej 313, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000163344, posiadająca:
NIP 526-01-52-844, REGON 008502221, kapitał zakładowy 1 000 000 zł, e-mail: kontakt@atendemedica.pl, tel. 22 350 64 10, dalej jako „Atende Medica", która będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji wyłącznie dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.


Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji, których zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych
z zatrudnieniem, Atende Medica będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę
na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: rekrutacja@atendemedica.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego
oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji.


Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych w aplikacji danych osobowych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych
osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@atendemedica.pl.

Poznaj

Atende Medica Sp. z o.o.

Atende Medica to firma o ugruntowanej pozycji na rynku, tworząca oprogramowanie dla podmiotów leczniczych. Należymy do grupy kapitałowej Atende S.A. Zapewniamy kompleksową obsługę placówek medycznych w zakresie oprogramowania, dostaw sprzętu i wsparcia eksperckiego. Naszymi klientami są placówki medyczne w całej Polsce - zarówno małe przychodnie, jak i duże szpitale wielospecjalistyczne i uniwersyteckie.

 
Recepcjonista w administracji biurowej jest osobą, która odpowiada za obsługę gości odwiedzających firmę. Dba on o dobry wizerunek przedsiębiorstwa, jest odpowiedzialny za pierwsze wrażenie, kontakt z gośćmi i umawianie spotkań.Do jego obowiązków należą m.in. organizacja i zapewnienie prawidłowej pracy recepcji, zarządzanie korespondencją, kontakt z kurierami czy utrzymanie sprawnego i prawidłowego obiegu ...
Praca Recepcjonistka / Recepcjonista