Specjalista ds. Personalnych

IBSS BIOMED S.A.

Kraków

21 dni temu

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.

Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są

innowacyjne, oryginalne i opatentowane produkty,

sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.

 

Obecnie do pracy poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:


Specjalista ds. Personalnych
Miejsce pracy: Kraków
Zadania:
 • Koordynowanie i prowadzenie procesów rekrutacyjnych
 • Prowadzenie rejestru planowanych i zrealizowanych szkoleń pracowników oraz prowadzenie dokumentacji z nimi związanej
 • Tworzenie i wdrażanie ścieżek karier i systemów oceny okresowej pracowników
 • Realizacja projektów z obszaru miękkiego HR
 • Wsparcie działu w bieżących zadaniach
 • Współpraca ze wszystkimi działami w firmie
Wymagania:
 • Doświadczenie w takich obszarach jak: rekrutacja, ścieżki karier, oceny pracowników lub motywacja, chęć rozwoju w tym kierunku
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa pracy
 • Samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Zdolności komunikacyjne i interpersonalne
Oferujemy:
 • Wsparcie w procesie wdrożenie
 • Możliwość inicjowania i wprowadzania własnych pomysłów i usprawnień
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w obszarze HR
 • Pracę w zgranym zespole
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl