Specjalista ds. Płac
PRU MEGA-REM Sp. z o.o.
Kraków
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
4 dni temu

PRU MEGA-REM Sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

 

Specjalista ds. Płac
Miejsce pracy: Kraków

 

Główne zadania na stanowisku:
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą płacową,
 • naliczanie wynagrodzeń w systemie płacowo-kadrowym, sporządzanie list płac i dokumentów związanych z obsługą płacową,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • współpraca z ZUS, US i kancelariami komorniczymi w niezbędnym do realizacji przepisów zakresie,
 • sporządzanie sprawozdań i zaświadczeń oraz zestawień zawierających dane o wynagrodzeniach;
 • obsługa systemu Płatnik,
 • weryfikacja, ewidencja i rozliczanie PPK,
 • sporządzanie i weryfikacja deklaracji podatkowych oraz dokumentów rozliczeniowych (PIT, ZUS),
 • weryfikacja prawidłowości sald na kontach księgowych związanych z rozliczeniem list płac, podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne,
 • przygotowywanie wewnętrznych analiz i raportów dot. kosztów pracy,
 • udzielanie informacji pracownikom z zakresu rozliczenia wynagrodzeń i obowiązujących regulacji prawnych,
 • archiwizacja i przetwarzanie dokumentacji płacowej dla celów emerytalnych, podatkowych oraz dla potrzeb ewidencji księgowej.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń
 • praktyczna znajomość obowiązujących przepisów podatkowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, ustawy o PPK, związanych z tematyką płacową,
 • dobra znajomości pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, sumienność i dokładność,
 • gotowości do poszerzania i uzupełniania wiedzy w zakresie wykorzystywanym w rozliczeniach wynagrodzeń,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu.
Oferujemy:
 • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Przyjazna atmosfera w pracy

Więcej informacji o nas na: www.mega-rem.com.pl

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o przesłanie CV
klikając w przycisk aplikowania.

 

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Zgodnie z  art.  13  ust.  1  i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  27.04.2016  r.  w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, niniejszym informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRU MEGA-REM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków) telefon 12 644-51-19

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji i w terminie 3 miesięcy po jej zakończeniu.

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Aplikuj szybko
?  Co oznacza „Aplikuj szybko”?
„Aplikuj szybko” oznacza, że jednym kliknięciem zaaplikujesz na ogłoszenie. Pracodawca otrzyma CV użyte przez Ciebie przy wcześniejszym aplikowaniu lub ostatni dodany przez Ciebie plik w Moje CV. Aby skorzystać z funkcji “Aplikuj szybko” musisz być zalogowany.

Poznaj

PRU MEGA-REM Sp. z o.o.

Nasze przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w październiku 1992 r. w wyniku restrukturyzacji Elektrociepłowni "KRAKÓW" S.A. i ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasza siedziba znajduje się w Krakowie, gdzie zlokalizowane są biura, hala warsztatowa i zaplecze magazynowo - socjalne.
Wykonujemy głównie prace dla przemysłu energetycznego i ciepłownictwa:
Remonty i modernizacje kotłów parowych i wodnych, turbin parowych, armatury, rurociągów, młynów węglowych, wentylatorów, generatorów, wymienników, podgrzewaczy, pomp, suwnic, dźwignic, rozdzielnic, kabli, instalacji oświetleniowych, silników elektrycznych, urządzeń teletechnicznych, wózków akumulatorowych i AKPiA. Wykonujemy sieci ciepłownicze preizolowane, przepompownie, wymienniki, kotłownie gazowe, inst. uzdatniania wody, inst. solarne do odbioru energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Oferujemy kompleksowe wykonawstwo obiektów przemysłowych "pod klucz" Prowadzimy serwis urządzeń klimatyzacji i wentylacji, wymienników, przepompowni, urz. dźwignicowych.
Od lipca 1999 r. posiadamy wdrożony, certyfikowany i utrzymywany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001, obejmujący całą działalność naszego przedsiębiorstwa. W roku 2013 wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normami: PN‑EN ISO 9001, PN‑N‑18001 oraz, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodny z normą BS OHSAS 18001.
Nasza firma od maja 1998 r. posiada certyfikowane Laboratorium Spawalnicze II stopnia z uprawnieniami L‑II/147/12 nadanymi przez Urząd Dozoru Technicznego wykonujące badania nieniszczące złączy spawanych.
Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem na Polskę holenderskiego producenta kompaktowych zasilaczy do odbiorników ruchomych - firmy AKAPP‑STEMMANN

Podobne oferty