Specjalista ds. rekrutacji międzynarodowych - Rynek Holenderski [rekrutacja online]

Charlie works

Katowice

186 dni temu

Don't worry be happy, we got this !

Jesteś gotowy na nowe wyzwania? Poszukujesz stabilnej, ale nie nudnej pracy?

Szukamy właśnie Ciebie!

Mamy dla Ciebie pracę w firmie Charlie works contracting sp. z o.o. ( nr rej 5169) działającej pod marką Charlie works. Znajdziesz u nas zatrudnienie w kraju jak i za granicą.

 

Obecnie, w związku z rozwojem organizacji poszukujemy do zespołu osób na stanowisko:

Specjalista ds. rekrutacji międzynarodowych - Rynek Holenderski [rekrutacja online]
Miejsce pracy: Katowice
Do Twoich głównych obowiązków należało będzie:
 • Prowadzenie projektów rekrutacyjnych na stanowiska niższego oraz średniego szczebla;
 • Samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych w oparciu o wytyczne partnerów biznesowych,
 • Poszukiwanie najlepszych kandydatów, z wykorzystywaniem kreatywnych środków dotarcia, związanych z użyciem m.in. social mediów;
 • Regularne monitorowanie rynku pracy;
 • Przygotowywanie raportów oraz zestawień z prowadzonych procesów i projektów rekrutacyjnych;
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników.
Chętnie przywitamy Ciebie w zespole, jeśli:
 • Lubisz ludzi, rozmowy, wyzwania oraz potrafisz współtworzyć dobry klimat w środowisku pracy;
 • Posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku, w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych dla klientów holenderskich;
 • Bez problemu posługujesz się językiem polskim, ale potrafisz komunikować się w języku angielskim lub holenderskim
 • Masz wykształcenie, min. studia licencjackie;
 • Jesteś osobą komunikatywną, kreatywną oraz otwartą na nowe doświadczenia;
 • Potrafisz obsługiwać środowisko Office.
Co zyskujesz dołączając do naszego zespołu:
 • Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę; 
 • Atrakcyjny system wynagrodzenia powiązany z systemem premiowym;
 • Otwarty program benefitów (myBenefit)
 • Narzędzia pracy wysokiej jakości;
 • Samodzielność w kreowaniu polityki informacyjnej i rekrutacyjnej.
Obowiązek informacyjny:
W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż:

Administratorem danych jest Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale 8/1 (kod pocztowy 46-200). Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres rodo@charlieworks.pl, oraz pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane: 
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
d)w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
e) dla celów zawarcia i realizacji umowy – podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tylko w przypadku konieczności realizacji procesu zatrudnienia.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub po upłynięciu okresu 1 roku, liczonym po następującym roku kalendarzowym. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W przypadku niespełnienia oczekiwań dokumenty aplikacyjne kandydata będą niezwłocznie niszczone.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Prosimy o dodanie klauzuli:
Klauzula nr 1 – obecny proces rekrutacyjny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale 8/1 (kod pocztowy 46-200),
Klauzula nr 2 – przyszłe procesy rekrutacyjne
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale 8/1 (kod pocztowy 46-200),