Najnowsze oferty pracy

 • Inżynier budowy branży rurociągowej (piping)

  AB INDUSTRY S.A.   Tychy    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  13 godz.
  Prowadzenie prac związanych budową rurociągów przemysłowych, Zamówienia i kompletacja materiałów, Dbanie o zachowanie jakości prac montażowych i sprawalniczych, Przygotowanie dokumentacji jakościowej.
 • Inżynier Budowy

  AB INDUSTRY S.A.   Tychy    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  13 godz.
  Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami oraz obowiązującym prawem, Utrzymywanie stałego kontaktu z Inwestorem, Zlecanie robót podwykonawcom,Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym budżetem, Prowadzenie kontroli robót podwykonawców i ich...
 • Inżynier Budowy w dziale kontroli jakości

  Murapol Venture Partner S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  2 dni
  Twój zakres obowiązków: bieżąca kontrola realizowanych inwestycji względem zgodności z projektem, wytycznymi wykonawczymi Spółki oraz warunkami technicznymi na prowadzonych inwestycjach w całej Polsce, nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp podczas realizacji inwestycji, nadzór...
 • Inżynier budowy w dziale budżetowania

  Murapol Architects Drive S.A.   Bielsko-Biała    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  3 dni
  Twój zakres obowiązków: Uczestnictwo w analizie dokumentacji projektowej oraz optymalizacji rozwiązań projektowo-technologicznych; Sporządzanie przedmiarów, kosztorysów, kalkulacji i wycen wskaźnikowych dla planowanych inwestycji; Współpraca z kierownikami i inżynierami budów w zakresie...
 • Inżynier Budowy

  MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Opis stanowiska nadzorowanie procesu realizacji w zakresie robót budowlanych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną oraz harmonogramy; rozwiązywanie problemów technicznych, kontrolowanie podwykonawców w zakresie wykonywania prac zapewniających zgodność ich przebiegu z...
 • Inżynier Budowy

  NES Global Talent   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   7 000 - 9 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  4 dni
  Opis stanowiska – obowiązki: Przestrzeganie prawa budowlanego i przepisów BHP; Prowadzenie rozliczeń finansowych prac budowlanych oraz kontrola kosztów; Uczestnictwo w procesie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń administracyjnych dla obiektów handlowych i przemysłowych; Zarządzanie i...
 • Inżynier budowy branży rurociągowej (piping)

  AB INDUSTRY S.A.   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  13 godz.
  Prowadzenie prac związanych budową rurociągów przemysłowych, Zamówienia i kompletacja materiałów, Dbanie o zachowanie jakości prac montażowych i sprawalniczych, Przygotowanie dokumentacji jakościowej.
 • Inżynier Budowy

  AB INDUSTRY S.A.   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  13 godz.
  Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami oraz obowiązującym prawem, Utrzymywanie stałego kontaktu z Inwestorem, Zlecanie robót podwykonawcom,Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym budżetem, Prowadzenie kontroli robót podwykonawców i ich...
 • Inżynier Budowy - Instalacje elektryczne / Kosztorysant

  INSTAL ELECTRIC SP. Z O.O.   Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40/10    praca stacjonarna
  specjalista mid / junior  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Opis stanowiska: opracowywanie wycen oraz wykonywanie kosztorysów ofertowych; przygotowywanie ofert przetargowych; specyfikowanie materiałów do zamówień, tworzenie harmonogramów rzeczowo finansowych; udział w kontraktacji podwykonawców i dostawców; analiza dokumentacji technicznej;...
 • Inżynier budowy / Inżynier robót

  Jww Invest S. A.   małopolskie  
  relokacja do: Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, zaznacz w filtrach tryb pracy jaki Cię interesuje. Niemcy
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Zakres obowiązków: przygotowanie, realizacja i rozliczanie zleconych prac, organizacja podwykonawcza budowy, zarządzanie podległym zespołem pracowników, planowanie i organizacja prac dla brygad, weryfikacja dokumentacji technicznej pod kątem poprawności przyjętych rozwiązań, prowadzenie...
Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Małopolskie Oświęcim Inżynier Budowy Oświęcim
Specjalista ds. remontowo - budowlanych

Specjalista ds. remontowo - budowlanych

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Oświęcim
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
47 dni temu
Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu
ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. remontowo - budowlanych
Miejsce pracy: Oświęcim
Nr ref.: PMAB.1100.24.2024.LS
Zakres obowiązków:
 • ½ etatu związana z realizacją założeń projektu pn. „Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej”- koordynacja obowiązków związanych z utrzymaniem budynków (sala kinowa, budynek Schlachthaus i Molkerei, Dyspozytornia, stacja TRAFO oraz infrastruktura towarzysząca) pod względem ogólnobudowlanym, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak również w kolejnych latach użytkowania obiektów w tym:
  • W okresie gwarancji:
   • nadzór nad bieżącym utrzymaniem w/w obiektów pod względem ogólnobudowlanym,
   • kontakt z użytkownikiem w zakresie poprawności funkcjonowania obiektów,  
   • przeglądy gwarancyjne (organizacja i udział),
   • zgłaszanie awarii w okresie gwarancyjnym,
   • koordynacja i odbiór napraw gwarancyjnych,
  • Po okresie gwarancji :
   • nadzór nad bieżącym utrzymaniem obiektów pod względem ogólnobudowlanym,
   • kontakt z użytkownikiem w zakresie poprawności funkcjonowania obiektów,
   • planowanie i koordynacja wszelkich działań związanych z utrzymaniem obiektów w sprawności technicznej.
 • ½ etatu koordynacja zakresów prac związanych z realizacja zadań o charakterze budowlanym
  w obiektach obiektów Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau, w tym:
  • Planowanie wszystkich działań niezbędnych do prawidłowej realizacji powierzonych zadań,
  • Nadzór merytoryczny nad realizacją powierzonych zadań ,
  • Niezbędne dla realizacji zadań uzgodnienia z użytkownikiem obiektu, oraz pozostałymi działami Muzeum odpowiedzialnymi za utrzymanie i bezpieczeństwo obiektu,
  • Przeprowadzenie wszelkich działań i procedur poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi przepisami Muzeum,
  • Wyłonienie wykonawców dla zakresu projektowego i wykonawstwa robót budowlanych,
  • Przygotowywanie merytorycznego zakresu umów z wykonawcami, związanych z prowadzonymi zadaniami,
  • Nadzór i koordynacja pracy projektantów, inspektorów nadzoru, generalnych wykonawców i podwykonawców oraz sił własnych Zespołu Remontowo-Budowlanego Muzeum,
  • Nadzór nad dokumentacją techniczną (kompletność, poprawność i jakość dokumentacji projektowej),
  • Nadzór nad terminowym uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania poszczególnych działań objętych danym zadaniem,
  • Merytoryczny nadzór nad przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
  • Nadzór nad przebiegiem i należytym wykonaniem prac w ramach danego zadania ( w tym nadzór nad terminową realizacją poszczególnych etapów zadania),
  • Przeprowadzanie odbiorów robót z wykonawcami i inspektorami nadzoru,
  • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, rozliczenie zadnia we współpracy z działem finansowo- księgowym,
  • Kontrola ponoszonych nakładów oraz zgodności nakładów z zatwierdzonym budżetem danego zadania,
  • Prawidłowy obieg dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami,
  • Opracowywanie harmonogramów, raportów i sprawozdań dotyczących prowadzonych zadań,
  • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej prowadzonych zadań,
  • Wykonywanie dokumentacji z działań o charakterze budowlanym prowadzonych w Zespole Remontowo – Budowlanym.
Wymagania kwalifikacyjne:
 • kwalifikacje i doświadczenie:
  • wykształcenie wyższe techniczne - kierunek budownictwo w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie, instalacje sanitarne lub technologia i organizacja budowy oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie związane z realizacją procesu budowlanego tj. nadzorowaniem prowadzenia robót budowlanych i/lub utrzymaniem obiektów budowlanych i/lub koordynacją dokumentacji projektowej, lub 
  • wykształcenie średnie techniczne związane z budownictwem oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie związane z realizacją robót budowlanych lub utrzymaniem obiektów budowlanych
 • znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem procesu budowlanego i/lub utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • znajomość programu AutoCAD, Excell i Word
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
 • odpowiedzialność i obowiązkowość,
 • prawo jazdy kat. B,
 • biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dot. Cudzoziemców).
Występujące czynniki szkodliwe i uciążliwe warunki pracy:
 • praca na wysokości powyżej 3 m
 • prowadzenie samochodu służbowego (kat. B)

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

Umowa o pracę na czas określony poprzedzona okresem próbnym

 

Poznaj

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-600 Oświęcim

Podobne oferty

 • Inżynier budowy branży rurociągowej (piping)

  AB INDUSTRY S.A.   Tychy    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  13 godz.
  Prowadzenie prac związanych budową rurociągów przemysłowych, Zamówienia i kompletacja materiałów, Dbanie o zachowanie jakości prac montażowych i sprawalniczych, Przygotowanie dokumentacji jakościowej.
 • Inżynier Budowy

  AB INDUSTRY S.A.   Tychy    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  13 godz.
  Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami oraz obowiązującym prawem, Utrzymywanie stałego kontaktu z Inwestorem, Zlecanie robót podwykonawcom,Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym budżetem, Prowadzenie kontroli robót podwykonawców i ich...
 • Inżynier Budowy w dziale kontroli jakości

  Murapol Venture Partner S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  2 dni
  Twój zakres obowiązków: bieżąca kontrola realizowanych inwestycji względem zgodności z projektem, wytycznymi wykonawczymi Spółki oraz warunkami technicznymi na prowadzonych inwestycjach w całej Polsce, nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp podczas realizacji inwestycji, nadzór...
 • Inżynier budowy w dziale budżetowania

  Murapol Architects Drive S.A.   Bielsko-Biała    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  3 dni
  Twój zakres obowiązków: Uczestnictwo w analizie dokumentacji projektowej oraz optymalizacji rozwiązań projektowo-technologicznych; Sporządzanie przedmiarów, kosztorysów, kalkulacji i wycen wskaźnikowych dla planowanych inwestycji; Współpraca z kierownikami i inżynierami budów w zakresie...
 • Inżynier Budowy

  MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Opis stanowiska nadzorowanie procesu realizacji w zakresie robót budowlanych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną oraz harmonogramy; rozwiązywanie problemów technicznych, kontrolowanie podwykonawców w zakresie wykonywania prac zapewniających zgodność ich przebiegu z...
 • Inżynier Budowy

  NES Global Talent   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   7 000 - 9 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  4 dni
  Opis stanowiska – obowiązki: Przestrzeganie prawa budowlanego i przepisów BHP; Prowadzenie rozliczeń finansowych prac budowlanych oraz kontrola kosztów; Uczestnictwo w procesie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń administracyjnych dla obiektów handlowych i przemysłowych; Zarządzanie i...
 • Inżynier budowy branży rurociągowej (piping)

  AB INDUSTRY S.A.   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  13 godz.
  Prowadzenie prac związanych budową rurociągów przemysłowych, Zamówienia i kompletacja materiałów, Dbanie o zachowanie jakości prac montażowych i sprawalniczych, Przygotowanie dokumentacji jakościowej.
 • Inżynier Budowy

  AB INDUSTRY S.A.   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  13 godz.
  Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami oraz obowiązującym prawem, Utrzymywanie stałego kontaktu z Inwestorem, Zlecanie robót podwykonawcom,Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym budżetem, Prowadzenie kontroli robót podwykonawców i ich...
 • Inżynier Budowy - Instalacje elektryczne / Kosztorysant

  INSTAL ELECTRIC SP. Z O.O.   Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40/10    praca stacjonarna
  specjalista mid / junior  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Opis stanowiska: opracowywanie wycen oraz wykonywanie kosztorysów ofertowych; przygotowywanie ofert przetargowych; specyfikowanie materiałów do zamówień, tworzenie harmonogramów rzeczowo finansowych; udział w kontraktacji podwykonawców i dostawców; analiza dokumentacji technicznej;...
 • Inżynier budowy / Inżynier robót

  Jww Invest S. A.   małopolskie  
  relokacja do: Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, zaznacz w filtrach tryb pracy jaki Cię interesuje. Niemcy
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Zakres obowiązków: przygotowanie, realizacja i rozliczanie zleconych prac, organizacja podwykonawcza budowy, zarządzanie podległym zespołem pracowników, planowanie i organizacja prac dla brygad, weryfikacja dokumentacji technicznej pod kątem poprawności przyjętych rozwiązań, prowadzenie...