Najnowsze oferty pracy

 • Inżynier budowy branży rurociągowej (piping)

  AB INDUSTRY S.A.   Oświęcim    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  17 godz.
  Prowadzenie prac związanych budową rurociągów przemysłowych, Zamówienia i kompletacja materiałów, Dbanie o zachowanie jakości prac montażowych i spawalniczych, Przygotowanie dokumentacji jakościowej.
 • Inżynier Budowy

  AB INDUSTRY S.A.   Oświęcim    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  17 godz.
  Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami oraz obowiązującym prawem, Utrzymywanie stałego kontaktu z Inwestorem, Zlecanie robót podwykonawcom, Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym budżetem, Prowadzenie kontroli robót podwykonawców i ich...
 • Inżynier budowy z zakresu robót sanitarnych

  AB INDUSTRY S.A.   Oświęcim    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  21 godz.
  Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją robót, w oparciu o umowę, wymagania techniczne, dokumentację techniczną i pozostałe dokumenty związane z nadzorowanymi pracami, Zlecanie robót i rozliczanie podwykonawców, Współpraca z klientem / podwykonawcami / dostawcami, Raportowanie...
 • Inżynier budowy branży rurociągowej (piping)

  AB INDUSTRY S.A.   Tychy    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  17 godz.
  Prowadzenie prac związanych budową rurociągów przemysłowych, Zamówienia i kompletacja materiałów, Dbanie o zachowanie jakości prac montażowych i spawalniczych, Przygotowanie dokumentacji jakościowej.
 • Inżynier Budowy

  AB INDUSTRY S.A.   Tychy    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  17 godz.
  Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami oraz obowiązującym prawem, Utrzymywanie stałego kontaktu z Inwestorem, Zlecanie robót podwykonawcom, Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym budżetem, Prowadzenie kontroli robót podwykonawców i ich...
 • Inżynier budowy w dziale badań i rozwoju

  Murapol Real Estate S.A.   Bielsko-Biała    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  19 godz.
  Twój zakres obowiązków Współuczestnictwo w tworzeniu wytycznych w obszarach projektowych i budowlanych; Optymalizacja obecnie stosowanych rozwiązań technologicznych; Poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych w zakresie nowych technologii wykorzystywanych w budownictwie; Analiza...
 • Inżynier budowy z zakresu robót sanitarnych

  AB INDUSTRY S.A.   Tychy    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  21 godz.
  Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją robót, w oparciu o umowę, wymagania techniczne, dokumentację techniczną i pozostałe dokumenty związane z nadzorowanymi pracami, Zlecanie robót i rozliczanie podwykonawców, Współpraca z klientem / podwykonawcami / dostawcami, Raportowanie...
 • Inżynier Budowy

  ZUH "MEGA-POL" Daniel Podsiedlik   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  4 dni
  Twój zakres obowiązków Nadzorowanie i koordynacja prac brygad własnych i podwykonawców - roboty wyburzeniowe i ziemne, Kontrola jakości i harmonogramu realizowanych robót pod kątem zgodności z kontraktem, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, Planowanie oraz weryfikacja...
 • Inżynier Budowy

  Milimex S.A.   Śląsk    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  4 dni
  Zakres obowiązków: weryfikacja dokumentacji technicznej, organizacja i przeprowadzanie odbiorów wewnętrznych robót, przygotowanie wykonanych robót do odbiorów inwestorskich, sporządzanie przedmiarów, obmiarów, zestawień materiałowych, opracowanie wycen robót dodatkowych, rozliczanie...
 • Specjalista ds. przygotowania inwestycji i remontów

  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Główny zakres obowiązków: sporządzanie specyfikacji warunków zamówienia i zapytań ofertowych przygotowywanie wniosków na Zarząd Spółki o podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowań na wybór wykonawców zadań inwestycyjnych i remontowych przygotowywanie i przeprowadzanie...
Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Małopolskie Oświęcim Inżynier Budowy Oświęcim
Specjalista ds. Remontowo - Budowlanych

Specjalista ds. Remontowo - Budowlanych

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Oświęcim
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
13 dni temu
Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu
ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. Remontowo - Budowlanych
Miejsce pracy: Oświęcim
Nr ref.: PMAB.1100.71.2024.LS
Zakres obowiązków:

1) ½ etatu związana z realizacją założeń projektu pn. „Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej”- koordynacja obowiązków związanych z utrzymaniem budynków (sala kinowa, budynek Schlachthaus i Molkerei, Dyspozytornia, stacja TRAFO oraz infrastruktura towarzysząca) pod względem ogólnobudowlanym, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak również w kolejnych latach użytkowania obiektów w tym:

W okresie gwarancji:
 • nadzór nad bieżącym utrzymaniem w/w obiektów pod względem ogólnobudowlanym,
 • kontakt z użytkownikiem w zakresie poprawności funkcjonowania obiektów,
 • przeglądy gwarancyjne (organizacja i udział),
 • zgłaszanie awarii w okresie gwarancyjnym,
 • koordynacja i odbiór napraw gwarancyjnych,
Po okresie gwarancji:
 • nadzór nad bieżącym utrzymaniem obiektów pod względem ogólnobudowlanym,
 • kontakt z użytkownikiem w zakresie poprawności funkcjonowania obiektów,
 • planowanie i koordynacja wszelkich działań związanych z utrzymaniem obiektów w sprawności technicznej.

2) ½ etatu koordynacja zakresów prac związanych z realizacja zadań o charakterze budowlanym w obiektach obiektów Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau, w tym:

 • planowanie wszystkich działań niezbędnych do prawidłowej realizacji powierzonych zadań,
 • nadzór merytoryczny nad realizacją powierzonych zadań,
 • niezbędne dla realizacji zadań uzgodnienia z użytkownikiem obiektu, oraz pozostałymi działami Muzeum odpowiedzialnymi za utrzymanie i bezpieczeństwo obiektu,
 • przeprowadzenie wszelkich działań i procedur poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi przepisami Muzeum,
 • wyłonienie wykonawców dla zakresu projektowego i wykonawstwa robót budowlanych,
 • przygotowywanie merytorycznego zakresu umów z wykonawcami, związanych z prowadzonymi zadaniami,
 • nadzór i koordynacja pracy projektantów, inspektorów nadzoru, generalnych wykonawców i podwykonawców oraz sił własnych Zespołu Remontowo-Budowlanego Muzeum,
 • nadzór nad dokumentacją techniczną (kompletność, poprawność i jakość dokumentacji projektowej),
 • nadzór nad terminowym uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania poszczególnych działań objętych danym zadaniem,
 • merytoryczny nadzór nad przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
 • nadzór nad przebiegiem i należytym wykonaniem prac w ramach danego zadania ( w tym nadzór nad terminową realizacją poszczególnych etapów zadania),
 • przeprowadzanie odbiorów robót z wykonawcami i inspektorami nadzoru,
 • weryfikacja dokumentacji powykonawczej, rozliczenie zadnia we współpracy z działem finansowo- księgowym,
 • kontrola ponoszonych nakładów oraz zgodności nakładów z zatwierdzonym budżetem danego zadania,
 • prawidłowy obieg dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami,
 • opracowywanie harmonogramów, raportów i sprawozdań dotyczących prowadzonych zadań,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej prowadzonych zadań,
 • wykonywanie dokumentacji z działań o charakterze budowlanym prowadzonych w Zespole Remontowo – Budowlanym.
Wymagania kwalifikacyjne:
 • kwalifikacje i doświadczenie:
  • wykształcenie wyższe techniczne - kierunek budownictwo w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie, instalacje sanitarne lub technologia i organizacja budowy oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie związane z realizacją procesu budowlanego tj. nadzorowaniem prowadzenia robót budowlanych i/lub utrzymaniem obiektów budowlanych i/lub koordynacją dokumentacji projektowej, lub
  • wykształcenie średnie techniczne związane z budownictwem oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie związane z realizacją robót budowlanych lub utrzymaniem obiektów budowlanych
 • znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem procesu budowlanego i/lub utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • znajomość programu AutoCAD, Excell i Word
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
 • odpowiedzialność i obowiązkowość,
 • prawo jazdy kat. B,
 • biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dot. Cudzoziemców).

Występujące czynniki szkodliwe i uciążliwe warunki pracy:

 • praca na wysokości powyżej 3 m,
 • prowadzenie samochodu służbowego (kat. B).

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu.

Umowa o pracę na czas określony poprzedzona okresem próbnym.

 

Poznaj

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-600 Oświęcim

Podobne oferty

 • Inżynier budowy branży rurociągowej (piping)

  AB INDUSTRY S.A.   Oświęcim    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  17 godz.
  Prowadzenie prac związanych budową rurociągów przemysłowych, Zamówienia i kompletacja materiałów, Dbanie o zachowanie jakości prac montażowych i spawalniczych, Przygotowanie dokumentacji jakościowej.
 • Inżynier Budowy

  AB INDUSTRY S.A.   Oświęcim    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  17 godz.
  Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami oraz obowiązującym prawem, Utrzymywanie stałego kontaktu z Inwestorem, Zlecanie robót podwykonawcom, Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym budżetem, Prowadzenie kontroli robót podwykonawców i ich...
 • Inżynier budowy z zakresu robót sanitarnych

  AB INDUSTRY S.A.   Oświęcim    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  21 godz.
  Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją robót, w oparciu o umowę, wymagania techniczne, dokumentację techniczną i pozostałe dokumenty związane z nadzorowanymi pracami, Zlecanie robót i rozliczanie podwykonawców, Współpraca z klientem / podwykonawcami / dostawcami, Raportowanie...
 • Inżynier budowy branży rurociągowej (piping)

  AB INDUSTRY S.A.   Tychy    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  17 godz.
  Prowadzenie prac związanych budową rurociągów przemysłowych, Zamówienia i kompletacja materiałów, Dbanie o zachowanie jakości prac montażowych i spawalniczych, Przygotowanie dokumentacji jakościowej.
 • Inżynier Budowy

  AB INDUSTRY S.A.   Tychy    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  17 godz.
  Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami oraz obowiązującym prawem, Utrzymywanie stałego kontaktu z Inwestorem, Zlecanie robót podwykonawcom, Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym budżetem, Prowadzenie kontroli robót podwykonawców i ich...
 • Inżynier budowy w dziale badań i rozwoju

  Murapol Real Estate S.A.   Bielsko-Biała    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  19 godz.
  Twój zakres obowiązków Współuczestnictwo w tworzeniu wytycznych w obszarach projektowych i budowlanych; Optymalizacja obecnie stosowanych rozwiązań technologicznych; Poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych w zakresie nowych technologii wykorzystywanych w budownictwie; Analiza...
 • Inżynier budowy z zakresu robót sanitarnych

  AB INDUSTRY S.A.   Tychy    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  21 godz.
  Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją robót, w oparciu o umowę, wymagania techniczne, dokumentację techniczną i pozostałe dokumenty związane z nadzorowanymi pracami, Zlecanie robót i rozliczanie podwykonawców, Współpraca z klientem / podwykonawcami / dostawcami, Raportowanie...
 • Inżynier Budowy

  ZUH "MEGA-POL" Daniel Podsiedlik   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  4 dni
  Twój zakres obowiązków Nadzorowanie i koordynacja prac brygad własnych i podwykonawców - roboty wyburzeniowe i ziemne, Kontrola jakości i harmonogramu realizowanych robót pod kątem zgodności z kontraktem, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, Planowanie oraz weryfikacja...
 • Inżynier Budowy

  Milimex S.A.   Śląsk    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  4 dni
  Zakres obowiązków: weryfikacja dokumentacji technicznej, organizacja i przeprowadzanie odbiorów wewnętrznych robót, przygotowanie wykonanych robót do odbiorów inwestorskich, sporządzanie przedmiarów, obmiarów, zestawień materiałowych, opracowanie wycen robót dodatkowych, rozliczanie...
 • Specjalista ds. przygotowania inwestycji i remontów

  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Główny zakres obowiązków: sporządzanie specyfikacji warunków zamówienia i zapytań ofertowych przygotowywanie wniosków na Zarząd Spółki o podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowań na wybór wykonawców zadań inwestycyjnych i remontowych przygotowywanie i przeprowadzanie...