Specjalista ds. rozwoju badań laboratoryjnych

Urząd Dozoru Technicznego

Warszawa

36 dni temu

Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

Obecnie do Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Warszawie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. rozwoju badań laboratoryjnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 156.1/27/08/2020
Kluczowe obowiązki:
 • Udział w badaniach, ekspertyzach materiałowych, pracach rozwojowych oraz wdrożeniowych.
 • Udział w postępowaniach poawaryjnych i powypadkowych UDT.
 • Prowadzenie badań nieniszczących (VT, PT, MT, UT, RT) i niszczących w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych oraz ich dokumentowanie.
 • Prowadzenie audytów laboratoriów badawczych.
 • Prowadzenie projektów z obszaru Risk Based Inspection.
Nasze oczekiwania:
 • Wyższe wykształcenie techniczne (preferowane kierunki: inżynieria materiałowa, mechanika, spawalnictwo).
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w badaniach nieniszczących.
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia i nadzoru nad ekspertyzami i badaniami materiałowymi (nieniszczącymi i niszczącymi) w warunkach przemysłowych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu i nadzoru nad pracami rozwojowymi i wdrożeniowymi.
 • Certyfikaty badań nieniszczących minimum stopnia 2.
 • Wiedza ogólna na temat badań niszczących i prób mechanicznych.
 • Dobra znajomość j. angielskiego.
 • Odporność na stres, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy.
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Precyzyjność, myślenie analityczne, zdolność do szybkiego uczenia.
 • Dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do pracy na wysokości oraz w narażeniu na promieniowanie jonizujące).
Oferujemy:
 1. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o ponad 105-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 2. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę Multisport
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).

Poznaj

Urząd Dozoru Technicznego

Poznaj stanowisko: Inżynier ds. Jakości 
Inżynier ds. Jakości jest to osoba, która odpowiada za zapewnienie odpowiednich standardów jakości danego produktu. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: tworzenie, wdrażanie oraz nadzór nad przestrzeganiem systemów, standardów, metod i technik - zapewnienia jakości, kontrola jakości komponentów procesu wytwarzania oraz gotowych produktów, analizowanie ...
Praca Inżynier ds. Jakości