Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista ds. Technicznych

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o.

Warszawa

2 dni temu

Firma z 90 – letnią tradycją. Naszą misją jest zapewnienie niezawodnego odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie m.st. Warszawy. Jesteśmy firmą z wizją - stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy. Dbamy o środowisko naturalne, potrzeby klientów i rozwój pracowników.

Specjalista ds. Technicznych
Nr ref.: ST/2019
Miejsce pracy: Warszawa

Miejsce pracy: ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa


Opis stanowiska:

 • Przetwarzanie informacji o charakterze technicznym związanych z realizacją inwestycji budowlanych Spółki,
 • Katalogowanie i inwentaryzacja na potrzeby Spółki wszelkiej dokumentacji technicznej, budowlanej, wykonawczej i powykonawczej opracowywanej przez Wykonawców kontraktów usługowych i budowlanych,
 • Przygotowywanie na potrzeby kontraktów usługowych i budowlanych wszelkich dokumentów i raportów o charakterze technicznym,
 • Wspieranie działań i czynności związanych z realizacją budowlanych kontraktów usługowych oraz wykonywaniem prac budowlanych w zależności do potrzeb JRP,
 • Przygotowywanie wszelkich informacji o charakterze technicznym na etapie projektowym oraz podczas robót budowlanych, jak również współudział w przeciwdziałaniu występowania potencjalnych ryzyk,
 • Uczestniczenie w postępowaniu przetargowym na wykonywanie robót budowlanych i dokonywanie oceny ofert na wykonywanie robót budowlanych w zależności od potrzeb.
 • Koordynacja procesu opiniowania dokumentacji projektowej przez zespoły Inżyniera Kontraktu i Pomocy Technicznej,
 • Koordynacja wszelkich działań związanych z wdrażaniem realizacji robót budowlanych wszystkich odcinków kontraktu budowlanego oraz kontraktów towarzyszących.

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne,
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy przy realizacji projektów infrastrukturalnych realizowanych ze środków UE,
 • Język angielski na poziomie podstawowym,
 • Znajomość: Pakiet MS Office, Excel, programy kosztorysowe (np. Norma Pro),
 • Mile widziana znajomość Warunków Kontraktowych FIDIC, posiadanie uprawnień budowlanych, projektowych lub wykonawczych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej.
 • Sumienność, samodzielność, dyscyplina oraz dobra organizacja własnej pracy,
 • Pracowitość i dokładność,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie – 90 lat na stołecznym rynku,
 • Umowę o pracę,
 • Dodatkową opiekę medyczną,
 • Ubezpieczenie grupowe,
 • Miejsce parkingowe,
 • Dofinansowanie do wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą),
 • Szkolenia zawodowe.

Kandydaci proszeni są o składanie CV za pomocą przycisku "Aplikuj teraz" lub dostarczyć osobiście do Działu Organizacyjno-Personalnego (pokój numer 15) - ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa.
 

 

Do życiorysu prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.”Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. WARSZAWIE sp. z o.o. (dalej: MPO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek jest konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu przeprowadzenia rekrutacji jest art 6 ust.1 lit. a) RODO czyli zgoda, którą może Pan/Pani w każdej chwili odwołać, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do czasu odwołania zgody. MPO może przetwarzać dane osobowe także na podstawie art 6 ust.1 lit. f) RODO czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych jakim jest zabezpieczenie lub obrona roszczeń, których źródłem może być m.in. podniesienie zarzutu dyskryminacji. W tym celu dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, prawną a także podmiotom wspierającym MPO w zakresie rekrutacji. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Ma Pan/Pani prawo żądania od MPO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu otrzymania Pana/Pani CV. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iodo@mpo.com.pl

Poznaj

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o.

O NAS

Jesteśmy jedynym podmiotem na stołecznym rynku posiadającym Zintegrowany System Gospodarki Odpadami, który w sposób odpowiedzialny i przyjazny środowisku zagospodarowuje i finalnie utylizuje odpady wytworzone przez mieszkańców Warszawy. Każdy odebrany od naszych Klientów kilogram odpadów jest ewidencjonowany i transportowany do instalacji finalnej utylizacji.

MISJA

Naszą misją jest zapewnienie niezawodnego i efektywnego odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie m.st. Warszawy w sposób zapewniający dbałość o środowisko naturalne, minimalizację uciążliwości dla mieszkańców oraz rentowność działalności.

NASZA WIZJA

Chcemy wzmacniać naszą pozycję wśród najlepszych przedsiębiorstw z sektora odbioru i zagospodarowania odpadów w Polsce w zakresie efektywności działania, jakości świadczonych usług, innowacyjnych rozwiązań oraz optymalnego wykorzystania zasobów. Dbamy o środowisko naturalne, potrzeby klientów i rozwój pracowników.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. technicznych

Specjalista ds. technicznych to osoba posiadająca szeroką wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na obsługę oraz wsparcie dla całokształtu procesów związanych z techniczną stroną funkcjonowania danej instytucji lub firmy. Odpowiada on za utrzymanie placówek, budynków czy urządzeń oraz reagowanie w sytuacjach, gdy wymagają one interwencji awaryjnych i naprawczych. Jego zadaniem jest utrzymanie pełnej sprawności i gotowości ...
Specjalista ds. technicznych Praca Specjalista ds. technicznych

Aplikujesz na ogłoszenie

Załącz pliki do aplikacji

- Wymagane pola

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o..

Dane osobowe Kandydata przetwarzane są przez Usługodawcę w celu przekazania ich Pracodawcy. Do czasu przekazania danych Pracodawcy Praca.pl Sp. z o.o. jest Administratorem jego danych osobowych.

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (637)
Wałbrzych (60)
Legnica (113)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (232)
Toruń (144)
Lubelskie:
Lublin (233)
Chełm (33)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (807)
Tarnów (96)
Nowy Sącz (85)
Mazowieckie:
Warszawa (1997)
Radom (176)
Płock (62)
Opolskie:
Opole (237)
Nysa (61)
Podkarpackie:
Rzeszów (170)
Przemyśl (39)
Podlaskie:
Białystok (155)
Suwałki (42)
Łomża (31)
Pomorskie:
Gdańsk (514)
Gdynia (296)
Słupsk (67)
Śląskie:
Katowice (632)
Częstochowa (157)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (188)
Elbląg (89)
Ełk (49)
Wielkopolskie:
Poznań (608)
Kalisz (96)
Konin (56)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (380)
Koszalin (121)
Kołobrzeg (56)
Auchan (145)
Tesco (46)
Inditex (28)
Leroy Merlin (110)
Bricoman (10)
STRABAG (9)
ABB (12)
Accenture (72)
Carrefour (169)
PKO BP (332)
PwC (18)
KPMG (23)
Orange (49)
IKEA (52)
Budimex (1)

Rekrutują z Praca.pl