Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem

Rail Time Polska Sp. z o.o.

Warszawa

9 dni temu

Rail Cargo Group jest jedną z wiodących grup logistycznych w Europie, której roczna sprzedaż wynosi 2,2 mld euro a zatrudnienie 8700 pracowników. Wspólnie z silnymi partnerami, Rail Cargo Group oferuje kompleksową sieć logistyki end-to-end w Europie i poza nią, do Azji. Łączy europejskie konurbacje i porty z dobrze prosperującymi centrami gospodarczymi w Rosji, Turcji i aż do Chin..

 

Firma Rail Time Polska Sp. z o.o., jako nowy członek Rail Cargo Group szuka pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 190701
Opis stanowiska:
 • nadzór i koordynacja rozwoju polityki bezpieczeństwa i celów bezpieczeństwa firmy oraz ich realizacja
 • wdrożenie odpowiednich międzynarodowych, krajowych i wewnętrznych norm i standardów do działania i zarządzania ryzykiem
 • comiesięczne monitorowanie i raportowanie współczynnika bezpieczeństwa i celów systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • ustanowienie, rozwijanie, zarządzanie, kontrola i nadzór nad wdrażaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa i wspólnych metod bezpieczeństwa i raportowanie do Urzędu Transportu Kolejowego w tym zakresie
 • wydawanie wewnętrznych norm, zasad i instrukcji operacyjnych dotyczących realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem
 • prowadzenie ewidencji i nadzór nad systemami i programami szkoleń pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz maszynistów pojazdów trakcyjnych
 • identyfikacja zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo kolejowe oraz dokonywanie oceny ryzyka powstałego w związku z prowadzeniem działalności eksploatacyjnej, raportowanie w tym zakresie, w szczególności przygotowanie i tłumaczenie rocznego raportu bezpieczeństwa dla Urzędu Transportu Kolejowego
 • zapewnienie wystarczającego przepływu informacji związanych z bezpieczeństwem w organizacji i wśród organizacji zaangażowanych w działania związane z infrastrukturą kolejową
 • nadzór nad ewidencją i dokumentacją wszystkich wypadków i incydentów, a także identyfikacją i realizacją działań zapobiegawczych i naprawczych w odniesieniu do operacji i ich realizacji
 • badanie, organizowanie, koordynacja, wykonywanie i nadzorowanie dochodzenia w sprawie niebezpiecznego zdarzenia
 • gromadzenie dowodów w miejscach niebezpiecznych zdarzeń i analiza przyczyny niebezpiecznego zdarzenia i określenie środków bezpieczeństwa
 • audyty i kontrole procesów konserwacji pojazdów kolejowych w ramach regularnej i nadzwyczajnej konserwacji pod kątem zgodności z aktualnymi standardami utrzymania przez cały wieloletni cykl użytkowania oraz dostarczania pojazdów do eksploatacji
 • składanie propozycji Zarządowi Rail Time Polska dotyczących częstotliwości i trybu audytów wewnętrznych i audytów systemu bezpieczeństwa na różnych poziomach zarządzania w obszarze zagadnień bezpieczeństwa, a także nadzór nad realizacją zatwierdzonego programu audytu i kontroli
 • ocena wpływu odpowiednich przepisów prawnych i przesyłanie propozycji do kierownictwa w celu wdrożenia i wykorzystania
 • współpraca z krajowym organem ds. bezpieczeństwa, zarządcami infrastruktury, innymi przedsiębiorstwami kolejowymi i organami państwowymi, w szczególności z Urzędem Transportu Kolejowego oraz z Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych
 • doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, w szczególności zapewnienie ciągłej adekwatności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem do zmieniających się przepisów i aktualnej sytuacji organizacyjnej firmy oraz zachodzących w niej zmian
Wymagania:
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w branży kolejowej
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach pracy nadzorujących zadania związane z bezpieczeństwem
 • doświadczenie w realizacji zadań związanych z wdrażaniem międzynarodowych, krajowych i wewnętrznych norm i standardów w działaniu i zarządzaniu ryzykiem
 • doświadczenie w badaniu niebezpiecznych zdarzeń w branży kolejowej
 • znajomość europejskich i krajowych ram prawnych dla sektora kolejowego
 • znajomość wymagań dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością dla przedsiębiorstw kolejowych
 • znajomość zasad i działania systemu kolejowego, na którym działa firma
 • ukończone szkolenie w dziedzinie audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem stanowić będzie dodatkowy atut
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego: płynna znajomość zarówno w mowie, jak i w piśmie - warunek konieczny (znajomość języka niemiecka stanowić będzie dodatkowy atut)
 • umiejętność zarządzania ludźmi, odporność na stres, decyzyjność, umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne i efektywnego rozwiązywania problemów
 • odpowiedzialność za wykonywane zadania
 • dokładność, sumienność i rzetelność
 • samodzielność, organizacja pracy i inicjatywa w pełnieniu obowiązków służbowych
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę i otwarcie na nowe wyzwania
 • wysoka kultura osobista
Oferujemy:
 • pracę w solidnej firmie w ramach umowy o pracę i adekwatne wynagrodzenie
 • liczne benefity dla pracowników
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność
 • niezbędne narzędzia pracy
 • możliwość udziału w szkoleniach merytorycznych
 • wsparcie, przyjazną atmosferę, możliwość pracy w środowisku międzynarodowym

 APLIKUJ TERAZ 

 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zarówno w języku polskim, jak i angielskim oraz o dopisanie obowiązkowo następującej klauzuli i zaznaczenie odpowiedniej kratki:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:


Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rail Time Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 124 (KRS 0000351978, NIP: 7010226399, REGON: 142349971), moich danych osobowych, zawartych w niniejszym CV dla celów:


[  ] przeprowadzenia bieżącej rekrutacji, w związku z którą niniejsze CV zostało udostępnione.


[  ] przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska jak powyższe.


[  ] udostępniania niniejszego CV innym podmiotom z grupy kapitałowej Rail Time Polska Sp. z o.o. (tj. zwłaszcza podmiotom powiązanym w rozumieniu k.s.h.) celem przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska.


[  ] udostępniania informacji o otrzymaniu niniejszego CV osobom trzecim będącym moimi byłymi pracodawcami - celem uzyskania opinii na potrzeby procesu rekrutacji.


Potwierdzam iż mam świadomość, że: a) administratorem moich danych osobowych, zawartych w niniejszym CV jest Rail Time Polska Sp. z o.o. - która będzie przetwarzać dane wyłącznie w zakresie dozwolonym powszechnie obowiązującymi przepisami, b) podanie danych jest dobrowolne - lecz konieczne celem przeprowadzenia rekrutacji, c) podstawą przetwarzania moich danych przez administratora jest zgoda - którą mogę cofnąć w każdym czasie, d) mam prawo żądania od administratora dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, e) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Transportu

Specjalista ds. Transportu zajmuje się ustalaniem tras przejazdu pojazdów. Rozlicza również i ewidencjonuje zużycie paliwa.Dba również o terminowe wykonywanie przeglądów technicznych i napraw firmowego transportu. Podejmuje również działania zmierzające do optymalizacji czasu przejazdu towaru do klienta. Do jego obowiązków należy również optymalizacja i kontrola kosztów, jak ...
Specjalista ds. Transportu Praca Specjalista ds. Transportu

Aplikujesz na ogłoszenie

Załącz pliki do aplikacji

- Wymagane pola

Administratorem danych osobowych jest Rail Time Polska Sp. z o.o..

Dane osobowe Kandydata przetwarzane są przez Usługodawcę w celu przekazania ich Pracodawcy. Do czasu przekazania danych Pracodawcy Praca.pl Sp. z o.o. jest Administratorem jego danych osobowych.

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (661)
Wałbrzych (62)
Legnica (121)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (255)
Toruń (134)
Lubelskie:
Lublin (232)
Chełm (33)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (823)
Tarnów (85)
Nowy Sącz (85)
Mazowieckie:
Warszawa (2002)
Radom (172)
Płock (70)
Opolskie:
Opole (224)
Nysa (63)
Podkarpackie:
Rzeszów (177)
Przemyśl (36)
Podlaskie:
Białystok (147)
Suwałki (42)
Łomża (33)
Pomorskie:
Gdańsk (509)
Gdynia (277)
Słupsk (67)
Śląskie:
Katowice (627)
Częstochowa (153)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (190)
Elbląg (101)
Ełk (51)
Wielkopolskie:
Poznań (624)
Kalisz (95)
Konin (58)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (381)
Koszalin (118)
Kołobrzeg (49)
Auchan (163)
Tesco (58)
Inditex (22)
Leroy Merlin (109)
Bricoman (9)
STRABAG (9)
ABB (17)
Accenture (69)
Carrefour (179)
PKO BP (302)
PwC (18)
KPMG (27)
Orange (44)
IKEA (46)
Budimex (2)

Rekrutują z Praca.pl