Specjalista ds. Zarządzania Inwestycjami

ENERGA-Operator SA

Gdańsk

38 dni temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:


Specjalista ds. Zarządzania Inwestycjami

ENERGA-OPERATOR SA

 

Miejsce pracy: Gdańsk      Nr ref.: 01/MPT/2020      Oferta ważna do: 28.02.2020

Jeśli posiadasz:
 • wykształcenie wyższe,
 • wiedzę z zakresu Prawa Budowlanego,
 • doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami, potwierdzone praktyczną znajomością technologii, technik i narzędzi pracy,
 • praktyczną znajomość realizacji robót budowlano – montażowych w zakresie sieci elektroenergetycznej,
 • wiedzę z zakresu regulacji prawnych w obszarze zarządzania inwestycjami,
 • umiejętność obsługi systemów informatycznych wspierających proces inwestycyjny,
 • umiejętność przeprowadzenia analizy efektywności inwestycji.
a ponadto:
 • posiadasz uprawnienia budowlane do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi,
 • realizujesz zadania samodzielnie i twórczo podchodzisz do stawianych problemów,
 • jesteś dobrym negocjatorem,
 • potrafisz pracować w zespole,
 • biegle posługujesz się MS Excel.
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • współpraca przy tworzeniu Strategii i Planu Rozwoju Spółki,
 • określenie metod i narzędzi wdrażania strategii w obszarze zarządzania inwestycjami oraz realizacja zadań z obszaru zarządzania inwestycjami,
 • samodzielne opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych, umów, wytycznych, szablonów dokumentów, dotyczących obszaru zarządzania inwestycjami,
 • przygotowywanie analiz, koncepcji, raportów oraz rekomendacji dotyczących obszaru zarządzania inwestycjami na użytek wewnętrzny i zewnętrzny. Prezentacja wyników i rezultatów pracy wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
 • projektowanie i wdrażanie standardów w obszarze przygotowania, realizacji oraz rozliczania inwestycji, ukierunkowanych na stały wzrost efektywności operacyjnej i kosztowej,
 • planowanie krótkoterminowe inwestycji, w tym przygotowanie planu rzeczowo- finansowego,
 • nadzór nad terminową realizacją planu rzeczowo-finansowego, w tym raportowanie zarządcze w ramach procesu inwestycyjnego,
 • nadzór nad procesem ewidencjonowania w Spółce nakładów inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym i finansowym,
 • wdrażanie technicznych i jakościowych standardów w obszarze inwestycji, w tym nadzór nad współpracą ze Spółkami w Grupie ENERGA,
 • identyfikowanie oraz podejmowanie działań eliminujących bariery w procesie inwestycyjnym,
 • umiejętność tworzenia pism, wniosków do Zarządu związanych z realizacją bieżącej działalności Spółki,
 • opiniowanie wniosków komórek merytorycznych o uzyskanie zgód korporacyjnych, przesunięcia i korekty planu rzeczowo-finansowego, w tym ewidencjonowanie tych przesunięć w planie,
 • obsługa systemów informatycznych wspierających proces inwestycyjny w Spółce.
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 01/MPT/2020.”

Co dajemy w zamian:
 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.

Kierownik do spraw nadzoru inwestycji jest osobą odpowiedzialną za kontrolowanie przebiegu realizacji danego przedsięwzięcia pod kątem zgodności z harmonogramem i jakości pracy jednostek wykonawczych. Kierownik nadzoruje wykonawstwo inwestycji od momentu powstania planu jego realizacji aż do przekazania gotowego dzieła odbiorcy. Jest to stanowisko wiążące się z dużą odpowiedzialnością, osoba na nim obsadzona porównuje założenia ...
Praca Kierownik Nadzoru Inwestycji