Specjalista ds. Zarządzania Inwestycjami

ENERGA-Operator SA

Wejherowo

31 dni temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:


Specjalista ds. Zarządzania Inwestycjami

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

 

Rejon Dystrybucji w Wejherowie

 

Miejsce pracy: Wejherowo     Nr ref.: 4/ENGD/2020     Oferta ważna do: 28.02.2020

Jeśli masz:  
 • wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane w kierunku elektroenergetycznym lub elektrycznym
 • znajomość regulacji prawnych w obszarze zarządzania inwestycjami wraz z umiejętnością poszukiwania informacji i ich interpretacji
 • znajomość prawa budowlanego
 • biegłą znajomość technologii, technik i narzędzi pracy w obszarze zarządzania inwestycjami
 • biegłą znajomość systemów informatycznych w obszarze zarządzania inwestycjami
 • znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub PMI
 • biegłą obsługa programów pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • samodzielne prowadzenie prostych projektów z obszaru zarządzania inwestycjami
 • przygotowywanie specjalistycznej dokumentacji i korespondencji w zakresie powierzonych zadań
 • współpraca przy opracowywaniu i opiniowanie merytoryczne projektów dokumentacji oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących obszaru zarządzania inwestycjami
 • przygotowywanie analiz, raportów, koncepcji oraz rekomendacji dotyczących obszaru zarządzania inwestycjami
 • prezentacja wyników i rezultatów pracy wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • zarządzanie na poziomie Rejonu w Wejherowie realizacją przydzielonych zadań inwestycyjnych na sieci nN zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i standardami dla procesu inwestycyjnego oraz polityką inwestycyjną Spółki
 • opracowanie propozycji zadań inwestycyjnych Rejonu w Wejherowie do planu rozwoju i rocznych planów rzeczowo-finansowych Oddziału w Gdańsku
 • prowadzenie ewidencji danych inwestycyjnych w systemach IT w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi
 • udział w odbiorach zadań inwestycyjnych
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 4/ENGD/2020”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Co dajemy w zamian:
 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • umowę o pracę
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.

Kierownik do spraw nadzoru inwestycji jest osobą odpowiedzialną za kontrolowanie przebiegu realizacji danego przedsięwzięcia pod kątem zgodności z harmonogramem i jakości pracy jednostek wykonawczych. Kierownik nadzoruje wykonawstwo inwestycji od momentu powstania planu jego realizacji aż do przekazania gotowego dzieła odbiorcy. Jest to stanowisko wiążące się z dużą odpowiedzialnością, osoba na nim obsadzona porównuje założenia ...
Praca Kierownik Nadzoru Inwestycji