Specjalista / główny specjalista w Pracowni Systemów IT

Biblioteka Narodowa

Warszawa

21 dni temuBiblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko: specjalista/główny specjalista w Pracowni Systemów IT (Zakład Technologii Informatycznych BN)Od kandydatów oczekujemy:
 • bardzo dobrej znajomości Polony oraz innych bibliotek cyfrowych,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2),
 • umiejętności analizy złożonych problemów,
 • umiejętności pracy w zespole.
Preferowane będzie:
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej podstawowa znajomość dowolnego języka programowania,
 • doświadczenie w katalogowaniu zbiorów bibliotecznych.
Zakres obowiązków:
 • udział w pracach koncepcyjnych związanych z systemami IT,
 • współpraca z interesariuszami w zakresie projektowania rozwoju funkcjonalności systemów IT,
 • prowadzenie analizy procesów biznesowych instytucji,
 • udział w pracach rozwojowych systemów IT w charakterze product ownera,
 • udzielanie informacji, przygotowywanie materiałów i dokumentacji dotyczącej systemów IT Biblioteki Narodowej.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.
Wynagrodzenie miesięczne:
 • specjalista 4000 zł,
 • główny specjalista 4500 zł.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj
Administrator systemów informatycznych jest to osoba odpowiedzialna za sprawność, konserwację oraz wdrażanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego. Do zakresu obowiązków tego pracownika należy, m.in.: wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, masowe integrowanie oraz migracje danych, a także dbałość o sprawność urządzeń, konserwacja urządzeń i wprowadzanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego. ...
Praca Administrator Systemów Informatycznych