Specjalista - Główny Specjalista w Zespole ds. utworzenia krajowego systemu SSA

Polska Agencja Kosmiczna

Warszawa

61 dni temu

Ogłoszenie numer: 3922611, z dnia 2020-11-16

Polska Agencja Kosmiczna

Prezes

poszukuje kandydatów na stanowiska:

Specjalista - Główny Specjalista w Zespole ds. utworzenia krajowego systemu SSA

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: Ogłoszenie nr: 189

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Rodzaj umowy: czas określony

Adres urzędu:

Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy: WARSZAWA

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utworzenie, eksploatacja i rozbudowa systemów Narodowego Centrum Operacyjnego SSA (w tym również w ramach współpracy europejskiej w Konsorcjum Obserwacji i Śledzenia obiektów Kosmicznych – ang. Space Surveillance and Tracking - SST),
 • utworzenie, eksploatacja oraz rozbudowa funkcji sensorycznej (m.in. teleskopy, stacja laserowa, radary),
 • utworzenie, eksploatacja oraz rozbudowa funkcji przetwarzania danych sensorycznych (m.in. astrometria, fotometria)
 • utworzenie, eksploatacja oraz rozbudowa funkcji świadczenia usług, generowanie (lub wsparcie generowania) ostrzeżeń i serwisów SST
 • wsparcie utworzenia, eksploatacji i rozbudowy funkcji sensoryczne, przetwarzania oraz generowania usług w innych obszarach świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (ang. Space Situational Awareness – SSA) tj. obiektów bliskich Ziemi (ang. Near Earth Objects) oraz pogody kosmicznej (ang, Space Weather – SWE)
 • przygotowywanie analiz z zakresu SSA/SST,
 • ciągły rozwój ekspercki w zakresu systemów SSA poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i konferencjach
 • udział w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze SSA

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

 • wykształcenie: • wyższe (lub studenci ostatnich lat) w zakresie nauk ścisłych (tj. astronomia, fizyka, matematyka, chemia, informatyka) oraz technicznych.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zgodne z powyższym, w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty,
 • co najmniej trzyletni staż pracy/doświadczenie zawodowe na stanowisku w inżynierskim w branży kosmicznej, IT lub pokrewnej albo nauce, w przypadku ubiegania się o stanowisko starszego specjalisty,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy/doświadczenie zawodowe na stanowisku w inżynierskim w branży kosmicznej, IT lub pokrewnej albo nauce, w przypadku ubiegania się o stanowisko głównego specjalisty,
 • podstawowa wiedza z zakresu astronomii oraz europejskiej działalności kosmicznej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się (mile widziany dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego np. certyfikat, zaświadczenie),
 • znajomość środowisk Windows, Linux

Wymagania dodatkowe (wskazane, nieobowiązkowe):

 • udokumentowana współpraca międzynarodowa (stypendia, staże, projekty),
 • umiejętność współpracy w grupie projektowej,
 • umiejętność myślenia analitycznego i skutecznego działania w warunkach stresu,
 • wykształcenie wyższe w dziedzinie: astrofizyki, fizyki, astronomii, informatyki, inżynierii kosmicznej, astronomii lub pokrewnych,
 • doświadczenie w pracy z sensorami optycznymi, laserowymi, radarowymi,
 • wiedza w zakresie systemów SSA, ruchu sztucznych satelitów Ziemi, astronomii, astrodynamiki, itp.
 • umiejętności programowania,
 • znajomość oprogramowania inżynierskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające wymagania prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • CV i listu motywacyjnego;
 • kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopii innych dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.);
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.