Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista / Inspektor nadzoru o specjalności budowlanej w Zespole ds. Wspólnot Mieszkaniowych
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Wrocław
specjalista (mid)
umowa o pracę
30 dni temu

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania 

i gospodarowania nieruchomościami   

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:


Specjalista / Inspektor nadzoru o specjalności budowlanej w Zespole ds. Wspólnot Mieszkaniowych
Miejsce pracy: Wrocław


Opis stanowiska:
 • reprezentowanie Gminy Wrocław we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie określonym w pełnomocnictwie, pełnienie roli zarządcy w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę,
 • sprawdzanie, analizowanie, opiniowanie, sporządzanie uchwał, ofert, kosztorysów ofertowych, inwestorskich, powykonawczych, zamiennych, przedmiarów w ramach obsługi uchwał remontowych i kompleksowego rozliczania wniosków o rozliczenie wykonanych remontów i wykonanych dokumentacji dla wspólnot mieszkaniowych,
 • udział w komisjach odbiorowych robót remontowych oraz w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, przeprowadzanie wizji lokalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 • występowanie do zarządców nieruchomości z wnioskami o podejmowanie inicjatyw, napraw, remontów budynków wspólnot,
 • sporządzanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, analizowanie ofert, kosztorysów ofertowych, inwestorskich, powykonawczych, zamiennych, przedmiarów oraz nadzór nad wykonywaniem remontów i dokumentacji technicznych oraz ich rozliczanie
 • w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę,
 • realizacja zapisów Ustawy Antysmogowej nr XLI/1405/17 przyjętej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego oraz przepisów prawa miejscowego w zakresie likwidacji ogrzewania niskoemisyjnego oraz uciepłownień budynków, w tym prowadzenie pełnej ewidencji danych w tym zakresie, tworzenie i uzupełnianie baz danych,
 • nadzór nad pracą zarządców w zakresie przysługującym Gminie Wrocław jako członkowi wspólnoty mieszkaniowej,
 • sporządzanie, prowadzenie zestawień, tabel, wykazów, list na potrzeby sekcji ds. remontów we wspólnotach mieszkaniowych.
Wymagania:
 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych,
 • dobra znajomość prawa budowlanego i pozostałych przepisów techniczno-budowlanych,
 • umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi czynnościami,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (aktualne zaświadczenie z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programu do kosztorysowania NORMA Pro,
 • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism związanych z remontami budynków oraz inwestycjami,
 • wiedza praktyczna z zakresu szacowania wartości robót budowlanych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy,
 • zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • szkolenia zawodowe i kursy,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Poznaj

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Podobne oferty