Specjalista w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Warszawa

2 dni temu

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

ogłasza rekrutację na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: SPECJALISTA/NN/2020

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., ul. Włościańska 52, Warszawa

 

Wymagania stawiane kandydatom:
 • wykształcenie wyższe techniczne, kierunek: elektromechanika pojazdów i maszyn elektrycznych lub energoelektronika
 • uprawnienia SEP pow. 1 kV dozór i eksploatacja
 • znajomość zagadnień technicznych budowy maszyn i urządzeń elektrycznych oraz wymogów prawa związanych z ich eksploatacją (m.in. prawo energetyczne)
 • znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • prawo jazdy kat. B
Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:
 • nadzór nad eksploatacją stacji ładowania autobusów elektrycznych:
  • kompletowanie i aktualizacja dokumentacji urządzeń związanych z ładowaniem pojazdów
  • współpraca z UDT w procesie rejestracji, badań okresowych urządzeń
  • nadzór nad dostawą energii
  • nadzór nad umowami gwarancyjnymi i serwisowymi urządzeń
 • prowadzenie postępowań na usługi związane z eksploatacją urządzeń, ewidencja, kontrola, rozliczanie wykonywanych usług
 • informowanie właściwych komórek organizacyjnych Spółki o planowanych okresach wyłączania z eksploatacji maszyn i urządzeń.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w pełnym wymiarze czasowym
 • terminowe wynagrodzenie

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie CV drogą elektroniczną

 za pomocą przycisku:

 APLIKUJ TERAZ 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 02.04.2020 r.


 

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Prosimy o dopisanie na dole dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Administratorem danych są Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.”.

Poznaj

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp z o.o. działają na podstawie Statutu, a przedmiotem ich działania jest:

 • prowadzenie komunikacji zbiorowej na terenie miasta stołecznego Warszawy taborem autobusowym
 • eksploatacja środków przewozowych komunikacji autobusowej, przy zachowaniu sprawnej i regularnej komunikacji zbiorowej oraz utrzymanie sprawności technicznej eksploatowanych autobusów
 • prowadzenie działalności w zakresie zakupu, wymiany i naprawy taboru dla realizacji statutowego przedmiotu działania
 • inicjowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów, urządzeń miejskiej komunikacji zbiorowej w ramach umocowania udzielonego przez Urząd m.st. Warszawy

Wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. pokrywane są z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi oraz z działalności pozaprzewozowej.

Bieżący nadzór nad realizacją zadań sprawuje w imieniu Urzędu m.st. Warszawy - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Poznaj stanowisko: Inżynier ds. Jakości 
Inżynier ds. Jakości jest to osoba, która odpowiada za zapewnienie odpowiednich standardów jakości danego produktu. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: tworzenie, wdrażanie oraz nadzór nad przestrzeganiem systemów, standardów, metod i technik - zapewnienia jakości, kontrola jakości komponentów procesu wytwarzania oraz gotowych produktów, analizowanie ...
Praca Inżynier ds. Jakości