Specjalista w Zespole Regulacji Prawnych Nieruchomości i Umów

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Wrocław

4 dni temu

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania 

i gospodarowania nieruchomościami   

 

W związku z planowanymi inwestycjami oraz z pracami remontowymi poszukujemy:

Specjalista w Zespole Regulacji Prawnych Nieruchomości i Umów
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • minimum 3-letni staż pracy w kancelarii prawnej obsługującej podmioty w branży nieruchomości, u zarządcy nieruchomości, w firmie deweloperskiej lub w firmie inwestycyjnej,
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu zarządzania nieruchomościami komunalnymi oraz podstaw księgowości,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w tym także Excel,
 • profesjonalizm i umiejętność współpracy w działaniu,
 • wysoki poziom skuteczności i zaangażowania, dokładność,
 • umiejętność raportowania i prowadzenia zestawień,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy,
 • predyspozycje informatyczne mile widziane,
 • komunikatywność,
 • wielozadaniowość.
Opis stanowiska:
 • stała współpraca z Zespołem Inwestycji pod kątem identyfikacji potrzeb inwestycji w zakresie praw do nieruchomości,
 • analiza formalno-prawna nieruchomości [ewidencja gruntów i budynków w ZGKiM, KW, MPZP, decyzje podziałowe, decyzje m.in. WAiB w zależności od potrzeb udział w procesie uzyskiwania zgód i pozwoleń,
 • przygotowywanie projektów wystąpień w sprawie uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji, w tym ścisła współpraca z Zespołem Radców Prawnych,
 • udzielanie wyjaśnień i bieżących konsultacji w zakresie prowadzonych spraw, analiza dokumentów oraz rekomendowanie rozwiązań w prowadzonych sprawach,
 • bieżącą analizę zmian w przepisach prawnych i orzecznictwie w zakresie obejmującym zarządzanie nieruchomościami w tym m.in. K.C., K.P.A., UoGN, itp.
 • przygotowywanie dokumentów wewnętrznych Spółki, w tym przygotowanie i wdrażanie procedur w celu standaryzacji zadań wykonywanych przez komórki merytoryczne Spółki oraz instrukcji regulujących procesy związane z zarządzaniem nieruchomościami właściwe dla charakteru miejsca zatrudnienia [zasób komunalny],
 • sporządzanie umów najmu oraz aneksów do tych umów wraz z wprowadzeniem do systemu ewidencji umów,
 • udzielanie wyjaśnień i bieżących konsultacji w zakresie prowadzonych spraw, analiza dokumentów oraz rekomendowanie rozwiązań w prowadzonych sprawach.
Oferujemy:
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w rozwijającej się firmie,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwość podwyższania kwalifikacji.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać za pomocą

 APLIKUJ TERAZ 

 

lub złożyć w siedzibie Spółki we Wrocławiu

przy ul. Namysłowskiej 8

w terminie do 30 maja 2020 r.

 

Prosimy również w aplikacji podać swoje oczekiwania finansowe ( brutto).

Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Poznaj

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych 
Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
Praca Specjalista ds. Prawnych