Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Kraków

225 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 18987

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Podstawowym narzędziem pracy jest komputer, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek nie posiada windy.

Zakres zadań

 • rozliczanie pod względem finansowym projektów finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu,
 • sporządzanie wniosków o zapewnienie finansowania oraz wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich,
 • współpraca z komórkami merytorycznymi zajmującymi się realizacją projektów finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych w zakresie planowania, wykonania budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich,
 • opracowywanie oraz aktualizowanie harmonogramu płatności w celu prawidłowego rozliczenia projektów,
 • sporządzanie wniosków o płatność pod względem finansowym w celu zapewnienia ich prawidłowości w zakresie wydatków i stopnia ich kwalifikowalności,
 • współudział w opracowywaniu i rozliczaniu dokumentacji księgowej związanej z projektami finansowanymi z zewnętrznych źródeł, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego stażu pracy lub doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą finansowo-księgową
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rachunkowości,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność współpracy,
 • skuteczna komunikacja,
 • systematyczność, dokładność,
 • biegła obsługa komputera oraz pakietu MS Office i programów księgowych,
 • umiejętność obsługi finansowo-księgowej projektów finansowanych ze żródeł zewnętrznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Księgowości

Specjalista do spraw księgowości jest osobą zaangażowaną w prowadzenie księgowości firmy lub instytucji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za bieżące ewidencjonowanie operacji księgowych, kontroluje prowadzone przez firmę operacje finansowe pod kątem ich poprawnego księgowania. Specjalista ds. księgowości jest jednym z członków zespołu, powołanego do organizowania księgowości instytucji lub firmy, ze swoich ...
Specjalista ds. Księgowości Praca Specjalista ds. Księgowości

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (816)
Wałbrzych (54)
Legnica (66)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (180)
Toruń (96)
Lubelskie:
Lublin (129)
Chełm (20)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (847)
Tarnów (44)
Nowy Sącz (38)
Mazowieckie:
Warszawa (1757)
Radom (71)
Płock (36)
Opolskie:
Opole (124)
Nysa (20)
Podkarpackie:
Rzeszów (77)
Przemyśl (29)
Podlaskie:
Białystok (100)
Suwałki (38)
Łomża (25)
Pomorskie:
Gdańsk (405)
Gdynia (159)
Słupsk (48)
Śląskie:
Katowice (481)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (98)
Elbląg (50)
Ełk (17)
Wielkopolskie:
Poznań (523)
Kalisz (43)
Konin (40)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (261)
Koszalin (57)
Kołobrzeg (23)
Auchan (126)
Tesco (516)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (17)
STRABAG (10)
ABB (81)
Accenture (245)
Luxoft (188)
PKO BP (340)
KPMG (38)
Orange (20)
IKEA (3)
Budimex (28)

Rekrutują z Praca.pl