Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznań

221 dni temu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 19008

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu
- konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów
- obsługa klientów, poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych
- stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych wymagających często nieszablonowego podejścia, wymagana komunikatywność
- stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku biurowego
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
- parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie
- winda w budynku nie przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich
- wejście do budynku możliwe klatką schodową o szerokości 160 cm z poręczami, po stromych schodach zabiegowych
- z klatki schodowej bezpośrednie wejście do pomieszczeń biurowych
- budynek nie przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
- w budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • porządkowanie zbioru akt bieżących wytworzonych w oddziałach zajmujących się legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców wg określonych zasad
 • bieżące udostępnianie akt zgromadzonych w zbiorze na potrzeby pracowników merytorycznych prowadzących postępowania w sprawach legalizacji pobytu, zatrudnienia cudzoziemców oraz obywatelstwa polskiego
 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do Wydziału oraz rejestrowanie jej w systemie komputerowym, w tym prowadzenie obsługi korespondencji w systemie EZD, w celu przekazania jej osobom uprawnionym do dekretacji; wprowadzanie wniosków w sprawach cudzoziemców do aplikacji „Cudzoziemcy”
 • przyjmowanie i opracowywanie poczty wpływającej od operatorów pocztowych bezpośrednio do Wydziału
 • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie i nadawanie faksów i obsługa poczty elektronicznej w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji w Wydziale
 • aktualizacja zbioru poprzez bieżące włączanie dokumentacji po zakończeniu postępowań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość zasad archiwistyki
 • znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem administracji państwowej
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • rzetelność i sumienność
 • umiejętność współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • umiejętność efektywnej komunikacji
 • asertywność

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (749)
Wałbrzych (50)
Legnica (59)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (152)
Toruń (86)
Lubelskie:
Lublin (115)
Chełm (18)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (788)
Tarnów (41)
Nowy Sącz (33)
Mazowieckie:
Warszawa (1602)
Radom (59)
Płock (37)
Opolskie:
Opole (100)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (71)
Przemyśl (24)
Podlaskie:
Białystok (94)
Suwałki (33)
Łomża (24)
Pomorskie:
Gdańsk (375)
Gdynia (151)
Słupsk (43)
Śląskie:
Katowice (441)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (85)
Elbląg (46)
Ełk (14)
Wielkopolskie:
Poznań (474)
Kalisz (41)
Konin (34)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (247)
Koszalin (55)
Kołobrzeg (22)
Auchan (122)
Tesco (500)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (18)
STRABAG (8)
ABB (80)
Accenture (188)
Luxoft (175)
PKO BP (341)
KPMG (34)
Orange (16)
IKEA (2)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl