Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kraków

102 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 20500

Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone jest w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy oraz urządzenia peryferyjne – drukarki, skanery itp. Siedziba inspektoratu nie została w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety). Praca wymagająca szczególnej koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres.
Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego oraz narzędzi biurowych – (kserokopiarka, drukarka, niszczarka do dokumentów, skaner).

Zakres zadań

 • rozliczanie i księgowanie wynagrodzeń i zasiłków ZUS oraz zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i składek na Fundusz Pracy na podstawie list wynagrodzeń
 • dekretacja dokumentów finansowych zgodnie z planem kont obowiązującym w jednostce
 • wprowadzanie do programu komputerowego finansowo-księgowego wszystkich dokumentów finansowych w zakresie dochodów
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z dochodów budżetu państwa, należności, zobowiązań
 • sporządzanie poleceń przelewów dochodów budżetu państwa
 • windykacja należności
 • sporządzanie bieżących informacji finansowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o sprawozdawczości oraz dostarczenia informacji dla kierownictwa jednostki i innych instytucji
 • archiwizowanie dokumentów w formie papierowej i elektronicznej celem przekazania do archiwum

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w księgowości
 • znajomość obsługi komputera
 • znajomość przepisów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl