Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Szczecin

95 dni temu

Archiwum Państwowe w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 22297

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami. Obsługa klientów zewnętrznych, także obcojęzycznych.
Praca w siedzibie urzędu przy ul. św. Wojciecha 13 w Szczecinie. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na 1 piętrze budynku AP, budynek przy ul. św. Wojciecha 13 jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada windy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie Kancelarii Archiwum Państwowego w Szczecinie
 • Obsługa interesantów krajowych i zagranicznych oraz kierowanie ich do odpowiednich pracowników Archiwum
 • Przejmowanie i ewidencjonowanie wpływającej do Archiwum korespondencji oraz przesyłek pocztowych tradycyjnych i elektronicznych
 • Przygotowywanie korespondencji do wysyłki w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • Obsługa systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
 • Prowadzenie terminarza spotkań i zadań dyrektora
 • Prowadzenie registratury Archiwum - zakładanie teczek aktowych, kompletowanie spraw do załatwiania oraz sporządzanie spisów akt do archiwum zakładowego
 • Sporządzanie i edytowanie pism urzędowych
 • Przygotowywanie i rejestr wewnętrznych zarządzeń jednostki
 • Udział w przygotowywaniu i redagowaniu strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej Archiwum
 • Czuwanie nad sprawnym obiegiem informacji miedzy sekretariatem a innymi komórkami organizacyjnymi oraz dbałość o terminowe prowadzenie spraw
 • Obsługa wydarzeń, uroczystości i gości oraz pomieszczeń socjalnych Archiwum w celu zapewnienia obsługi administracyjnej Archiwum
 • Ścisła współpraca z Działem Finansowo - Księgowym w zakresie kadr i finansów (w tym rozliczanie z przyjmowanych wpłat gotówkowych od interesantów) oraz z Kierownikiem Działu Administracyjno – Gospodarczego w zakresie z zadań realizowanych przez Dział
 • Realizacja zamówień publicznych do 10 tysięcy złotych brutto

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno - biurowym
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
 • Umiejętność posługiwania się Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
 • Bardzo dobra obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność, asertywność, lojalność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (662)
Wałbrzych (49)
Legnica (56)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (157)
Toruń (96)
Lubelskie:
Lublin (112)
Chełm (23)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (779)
Tarnów (42)
Nowy Sącz (32)
Mazowieckie:
Warszawa (1727)
Radom (75)
Płock (40)
Opolskie:
Opole (121)
Nysa (24)
Podkarpackie:
Rzeszów (87)
Przemyśl (20)
Podlaskie:
Białystok (101)
Suwałki (30)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (323)
Gdynia (138)
Słupsk (41)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (98)
Elbląg (33)
Ełk (13)
Wielkopolskie:
Poznań (521)
Kalisz (45)
Konin (35)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (265)
Koszalin (65)
Kołobrzeg (29)
Auchan (130)
Tesco (358)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (19)
STRABAG (14)
ABB (56)
Accenture (133)
Luxoft (164)
PKO BP (260)
KPMG (31)
Orange (11)
IKEA (5)
Budimex (32)

Rekrutują z Praca.pl