Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Olsztyn

11 dni temu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 35813

Warunki pracy

Praca na stanowisku biurowym na II piętrze. Stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę wielofunkcyjną, telefon. Budynek posiada bariery architektoniczne, brak wind, podjazdów, wąskie przejścia i korytarze. Dla pracowników dostępny jest parking na terenie KW PSP.

Zakres zadań

 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
 • obsługa Systemu Budżetu Państwa TREZOR,
 • harmonogram dochodów i wydatków – sporządzanie i realizacja,
 • współudział w realizacji funduszy Unii Europejskiej; prowadzenie ewidencji kont pozabilansowych w zakresie planu finansowego; realizacja zleceń płatności w BGK,
 • sprawdzanie przy odbiorze od kasjera raportów kasowych pod względem prawidłowości sporządzenia, zgodności zapisów z dowodami i prawidłowość podliczeń,
 • windykacja,
 • przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • ewidencja planu finansowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracji publicznej lub pracy biurowej.
 • znajomość ustaw o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1313, ze zmianami) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620),
 • znajomość przepisów w zakresie instrukcji kancelaryjnej (Zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla PSP (Dz.Urz.MSWiA.2013.27, ze zm.),
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostki budżetowej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odporność na stres, komunikatywność, samodzielność i dyspozycyjność,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania administracji publicznej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez KW PSP w Olsztynie w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym (można umieścić w CV),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji związanych z naborem na powyższe stanowisko,
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
  ul. Niepodległości 16
  10-045 OLSZTYN
  z dopiskiem "Nabór – specjalista WF"

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Sprawozdawczości Finansowej

  Specjalista do spraw sprawozdawczości finansowej, jak wskazuje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za przygotowywanie sprawozdań finansowych zarówno dla władz wewnętrznych, jak i zewnętrznych instytucji kontrolnych. Specjalista generuje także okresowe raporty, dotyczące wyników finansowych banku. Specjalista ds. sprawozdawczości finansowej opracowuje procedury wewnętrzne, mające możliwie zmaksymalizować ...
  Specjalista ds. Sprawozdawczości Finansowej Praca Specjalista ds. Sprawozdawczości Finansowej

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (788)
  Wałbrzych (55)
  Legnica (119)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (187)
  Toruń (105)
  Lubelskie:
  Lublin (227)
  Chełm (36)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (963)
  Tarnów (57)
  Nowy Sącz (42)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2094)
  Radom (176)
  Płock (49)
  Opolskie:
  Opole (186)
  Nysa (68)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (141)
  Przemyśl (36)
  Podlaskie:
  Białystok (126)
  Suwałki (40)
  Łomża (33)
  Pomorskie:
  Gdańsk (463)
  Gdynia (198)
  Słupsk (64)
  Śląskie:
  Katowice (516)
  Częstochowa (174)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (160)
  Elbląg (68)
  Ełk (49)
  Wielkopolskie:
  Poznań (609)
  Kalisz (79)
  Konin (67)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (344)
  Koszalin (75)
  Kołobrzeg (43)
  Auchan (86)
  Tesco (120)
  Inditex (37)
  OBI (10)
  PKP (12)
  STRABAG (4)
  ABB (102)
  Accenture (228)
  Carrefour (173)
  PKO BP (338)
  KPMG (38)
  Orange (32)
  IKEA (37)
  Budimex (20)

  Rekrutują z Praca.pl