Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Komenda Miejska Policji w Krakowie

Kraków

4 dni temu

Komenda Miejska Policji w Krakowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 37590

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Realizacja obowiązków zwiazanych z obsługą sekretariatu oraz podręcznej składnicy akt.
- obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy sztucznym , naturalnym oświetleniu,
- praca w pomieszczeniu usytuowanym na I piętrze w części budynku nieprzystosowanej dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Rejestrowanie dokumentów w systemie Intradock dla ogniw w Komisariacie oraz zakładanie spraw w systemie ,
 • Przyjmowanie przesyłek adresowanych do Komisaratu od kurierów ,gońcow, listonoszy, z sądów, Prokuratury, Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód, Urzedu Miasta Krakowa i innych miast, MOPS,MPK oraz innych jednostek Policji
 • Pakowanie listów oraz przesyłek,
 • Prowadzenie składnicy akt,
 • Prowadzenie dziennika podawczego dla stron i obsługa petentów poprzez kontakt osobisty, telefoniczny,fax,
 • Kompletowanie i prowadzenie rejestru przepisów, zarządzeń , decyzji, skarg oraz referentek, pieczęci i stępli będących w użytkowaniu pracowników Komisaraitu
 • Ustalenia dokonywaniedla funkcjonariuszy w dostepnych rejestrach, odszukiwanie zdarzeń ,spraw,
 • Koordynowanie pracy pracowników sekretariatu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 6 miesiecy w administracji lub pracy biurowej
umiejetnosć obsługi komputera/
umiejetnosć pracy w zespole
posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Poufne albo zgoda na przeprowadzenie postepowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostepu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Poufne lun oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postepowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Krakowie
  ul. Siemiradzkiego 24
  31-137 Kraków
  Dziennik Podawczy, parter pok. nr 11
  od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (744)
  Wałbrzych (51)
  Legnica (104)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (163)
  Toruń (115)
  Lubelskie:
  Lublin (223)
  Chełm (36)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (817)
  Tarnów (44)
  Nowy Sącz (41)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1908)
  Radom (159)
  Płock (63)
  Opolskie:
  Opole (173)
  Nysa (79)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (150)
  Przemyśl (31)
  Podlaskie:
  Białystok (131)
  Suwałki (47)
  Łomża (33)
  Pomorskie:
  Gdańsk (417)
  Gdynia (180)
  Słupsk (69)
  Śląskie:
  Katowice (520)
  Częstochowa (183)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (139)
  Elbląg (74)
  Ełk (57)
  Wielkopolskie:
  Poznań (558)
  Kalisz (78)
  Konin (64)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (359)
  Koszalin (95)
  Kołobrzeg (44)
  Auchan (86)
  Tesco (123)
  Inditex (38)
  OBI (37)
  PKP (0)
  STRABAG (3)
  ABB (92)
  Accenture (249)
  Carrefour (159)
  PKO BP (307)
  KPMG (43)
  Orange (29)
  IKEA (22)
  Budimex (13)

  Rekrutują z Praca.pl