Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wrocław

105 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 51171

Warunki pracy

• praca administracyjno – biurowa
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• krajowe wyjazdy służbowe
• zagrożenie korupcją.
Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na IV piętrze z dostępem do światła dziennego. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka). Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie postępowań w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych na rzecz Regionalnej Dyrekcji zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz postępowań niewymagających stosowania ustawy, w tym m.in. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, nadzorowanie i rozliczanie prowadzonych postępowań, kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i opisywanie faktur;
 • prowadzenie ewidencji majątku Regionalnej Dyrekcji w zakresie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz składników ewidencjonowanych ilościowo, w tym sporządzanie sprawozdań, oznakowywanie i likwidacja składników majątku;
 • realizacja zadań związanych z korzystaniem z samochodów służbowych;
 • prowadzenie niezbędnej obsługi administracyjnej Urzędu związanej m.in. z użytkowaniem siedziby;
 • prowadzenie rejestrów i wykazów w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość Kodeksu cywilnego w zakresie umów cywilno-prawnych,
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność argumentowania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Inspektor ochrony środowiska to osoba działająca z upoważnienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i zajmuje się kontrolowaniem przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska na podległym obszarze. Obecnie regulacje te obejmują zarówno prawo wewnętrzne jak i unijne dyrektywy w tym zakresie. Inspektor ochrony środowiska prowadzi terenowe inspekcje, mające na celu ...
  Praca Inspektor Ochrony Środowiska