Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Poznań

10 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 53164

Warunki pracy

• praca z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
• budynek zabytkowy, nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, bez wind i podjazdów
• stanowisko pracy znajduje się na II piętrze ww. budynku

Zakres zadań

 • dekretowanie dowodów księgowych i ich księgowanie na kontach analitycznych, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz planem kont, w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej
 • prowadzenie kontrolki dochodów i wydatków budżetowych oraz przygotowywanie danych w celu sporządzenia sprawozdań dla odpowiednich jednostek zewnętrznych, a także na potrzeby wewnętrzne Inspektoratu
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych
 • opisywanie faktur, przygotowanie dokumentów księgowych do zatwierdzenia, wystawianie rachunków, prowadzenie ewidencji i rozliczanie dochodów
 • rozliczanie i uzgadnianie spisów z natury, przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji wydziału
 • prowadzenie i rozliczanie konta depozytowego oraz konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy na stanowisku związanym z rachunkowością
 • Znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, ordynacji podatkowej i kodeksu postepowania administracyjnego
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (EXCEL,WORD)
 • Skrupulatność i odpowiedzialność
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia i konsekwentność
 • Umiejętność współpracy z ludźmi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych