Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Urząd Morski w Szczecinie
Szczecin
60 dni temu
Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 85534

Warunki pracy


 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz

 • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • brak podjazdu

 • obecność wind, wejście schodami

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Koordynuje i przygotowuje stanowisko Urzędu w wybranych zagadnieniach związanych z działalnością IMO i instytucjami UE oraz koordynuje przygotowywania stanowiska strony polskiej w sprawach wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w IMO, UE.
 • Nadzoruje nad procesami pozyskiwania informacji o środkach unijnych możliwych do wykorzystania przez Urząd.
 • Prowadzi sprawy związane z organizowaniem konferencji tematycznych, seminariów i innych wydarzeń o charakterze informacyjno-promocyjnym.
 • Koordynuje sprawy związane z uczestnictwem pracowników Urzędu w pracach sekcji Ośrodka ds. IMO działającego przy Polskim Rejestrze Statków, komitetów i podkomitetów IMO oraz innych instytucji międzynarodowych oraz przygotowuje i organizuje oficjalne wizyty delegacji zagranicznych w Urzędzie,
 • Współpracuje z komórkami ds. współpracy międzynarodowej ministerstwa właściwego ds. gospodarki morskiej, Urzędu Morskiego w Gdyni oraz administracji morskich innych państw.
 • Wykonuje, zleca, ewidencjonuje i rozlicza tłumaczenia tekstów specjalistycznych.
 • Koordynuje sprawy związane z udzielaniem odpowiedzi na zapytania składane na wniosek studentów oraz wykładowców akademickich (punkt konsultacyjny informacji naukowej) oraz bierze udział w redagowaniu i aktualizacji serwisu BIP na stronie www.
 • Prowadzi i aktualizuje anglojęzyczną wersję strony www oraz współdziała w redagowaniu serwisu internetowego i intranetowego Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym ze współpracą międzynarodową lub funduszami UE
 • Znajomość jęz. angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Wiedza na temat funkcjonowania funduszy europejskich
 • Znajomość programów pakietu Office
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji morskiej i zagadnień związanych z gospodarką morską
 • Znajomość jęz. niem. na poziomie komunikatywnym

Podobne oferty