Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Gorzów Wielkopolski
10 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 90769

Warunki pracy

- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,


- praca biurowa jednozmianowa, 8-godzinna w godz. 7.30 – 15.30,


- praca przy monitorze ekranowym,


- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,


- wyjazdy służbowe,


- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze w budynku pięciokondygnacyjnym,


- obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,


- stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów itp.

Zakres zadań

 • Przyjmuje dokumenty od kandydatów do służby i sprawdza prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby.
 • Wprowadza dane osobowe kandydatów do służby do systemu informatycznego CRDK II, a także wszystkich wyników uzyskanych na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kieruje kandydatów na testy wiedzy ogólnej i testy sprawności fizycznej do jednostek szkoleniowych Policji. Kieruje kandydatów na testy psychologiczne, na komisję lekarską oraz do Wydziału OIN. Organizuje i przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.
 • Uczestniczy w targach pracy, propaguje zawód policjanta w szkołach średnich, uczelniach wyższych, w mediach. Współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizuje „dni otwarte” w komendach na terenie garnizonu lubuskiego.
 • Przygotowywuje listy kandydatów do zatwierdzenia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji przed planowanym terminem przyjęcia do służby.
 • Przekazuje dokumenty zgromadzone podczas postępowania kwalifikacyjnego do jednostek Policji garnizonu lubuskiego zgodnych z miejscem zatrudnienia.
 • Uczestniczy w poszukiwaniu kandydatów wśród funkcjonariuszy Policji do służby w Europejskim Biurze Policji EUROPOL w Hadze oraz kandydatów na misje pokojowe poprzez rozpowszechnianie informacji na ten temat na terenie garnizonu lubuskiego.
 • Uczestniczy i odpowiada za organizację przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji pełniąc rolę sekretarza komisji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość przepisów dotyczących doboru do służby w Policji,
 • komunikatywność,
 • terminowość,
 • znajomość obsługi komputera,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" - w przypadku braku - zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe