Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
Katowice
87 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 110306

Warunki pracy

Praca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu. Obsługa pracowników, klienta zewnętrznego. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, kserokopiarka, fax, niszczarka,


-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


-miejsce pracy mieści się na II piętrze budynku Wojewódzkiego Inspektoratu. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi o odpowiedniej szerokości, brak windy,


-brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,


-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z organizacją i administrowaniem szkoleń w celu zapewnienia prawidłowej realizacji polityki rozwoju zawodowego pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu i Planu szkoleń.
 • Koordynuje udział Wojewódzkiego Inspektoratu w projektach zewnętrznych, akcjach promocyjnych i informacyjnych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji działań projektowych, promocyjnych i informacyjnych.
 • Prowadzi sprawy związane z organizacją Wojewódzkiego Inspektoratu w tym elementów kontroli zarządczej wraz z analizami działalności Wojewódzkiego Inspektoratu w celu przedstawienia Wojewódzkiemu Inspektorowi bieżącej informacji o realizacji celów i zadań Wojewódzkiego Inspektoratu.
 • Koordynuje i współtworzy stronę internetową Wojewódzkiego Inspektoratu w celu dostarczania bieżącej informacji o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu.
 • Przygotowuje opracowania i materiały informacyjne z zakresu problematyki objętej działalnością Inspektoratu w celu dostarczenia ich wszystkim zainteresowanym interesariuszom.
 • Koordynuje pracę trenerów wewnętrznych i zespołów powoływanych przez Wojewódzkiego Inspektora i Głównego Inspektora w celu zapewnienia terminowego i efektywnego realizowania działań trenerów i zespołów.
 • Poszukuje i wdraża innowacje w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu w celu poprawy organizacji, efektywności i jakości pracy Wojewódzkiego inspektoratu.
 • Opracowuje i ewidencjonuje zarządzenia, instrukcje i wytyczne Wojewódzkiego Inspektora w celu zapewnienia pracownikom dostępu do obowiązujących przepisów prawa i wytycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunkach: humanistycznych, ekonomia, socjologia, pedagogika lub o specjalności w zakresie zarządzania w administracji, grafiki, marketingu
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie prowadzenia szkoleń, zarządzania zespołem
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do ustawy.
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętności IT.
 • Organizacja pracy własnej.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Pozytywne podejście do klienta.
 • Prawo jazdy kat. B

Podobne oferty