Starszy asystent

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Zielona Góra

111 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 52963

Warunki pracy

1. wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,
2. zagrożenie korupcją,
3. praca przy komputerze,
4. bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

 • przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • porządkowanie dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;
 • inicjowanie brakowania dokumentacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia archiwum lub powyżej 1,5 roku w administracji
 • znajomość przepisów prawa, zarówno rangi ustawowej, jak i aktów wykonawczych;
 • umiejętność argumentowania oraz redagowania pism urzędowych;
 • umiejętność organizacji pracy i komunikatywność;
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs archiwalny co najmniej 1 stopnia.
Poznaj stanowisko: Asystent / Asystentka 
Praca jako asystent polega na realizowaniu zadań zleconych przez pracowników działu. Są to zazwyczaj proste, ale często czasochłonne czynności. Ich zakres zależy tak naprawdę od branży firmy oraz działu. Inaczej będzie wyglądać codzienna praca asystenta w firmie informatycznej, a inaczej w dziale obsługi klienta dużej sieci sklepów. W pierwszym przypadku kandydat do pracy musi wykazać się techniczną wiedzą a w drugim ...
Praca Asystent / Asystentka