Starszy informatyk

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

Warszawa

40 dni temu

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52552

Warunki pracy

Praca biurowa, budynek 4 kondygnacyjny bez windy, konieczność częstego przemieszczania się po poszczególnych kontygnacjach.

Zakres zadań

 • Administrowanie sieciami oraz systemami.
 • Zapewnienie ciągłości funkcjonowania eksploatowanych w WKU systemów informatycznych.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz ochrony systemów teleinformatycznych.
 • Planowanie potrzeb w zakresie sprzętu łącznościowego i informatycznego w celu umożliwienia realizacji zadań statutowych przez WKU.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych w celu zapewnienia ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.Współpracowanie z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Zapewnienie właściwej eksploatacji i napraw sprzętu teleinformatycznego w celu zapewnienia pełnego wykorzystania sprzętu.
 • Współpracowanie z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Prowadzenie doraźnych kontroli eksploatowanych urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznych oraz okresowych kontroli legalności użytkowanych programów komputerowych.
 • Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację sieci teleinformatycznych.
 • Znajomość obsługi aplikacji MS Office. Umiejętność administrowania siecią komputerową.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych Dz.U. z 2016 r. poz. 1167)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Administrator Sieci 
  Osoba pracująca w tym zawodzie czuwa nad prawidłowym i bezawaryjnym działaniem systemu informatycznego w firmie lub instytucji administracyjnej. W przypadku awarii sieci może nastąpić zastój w funkcjonowaniu firmy, dlatego też każdy większy zakład pracy nie powinien funkcjonować bez ”administratora sieci”. Administrator sieci, potocznie zwany adminem w swojej pracy ma do czynienia z różnymi systemami, m.in. z: ...
  Praca Administrator Sieci