Starszy inspektor

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa

399 dni temu

Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 9048

Warunki pracy

- praca biurowa,
- praca w siedzibie urzędu/wydziału,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
- zagrożenie korupcją,
- praca na pierwszym piętrze,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek będzie posiadał podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • przygotowywanie projektów zaświadczeń oraz projektów odpowiedzi na zapytania instytucji zewnętrznych,
 • opiniowanie zasadności zwrotu środków w związku z wpłatami dokonanymi z tytułu usług realizowanych przez wydział,
 • udzielanie informacji z zakresu działania wydziału,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach uchylania wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o opłacie skarbowej, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, współpracy w zespole
 • skuteczna komunikacja
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie A2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Rekrutują z Praca.pl