Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warszawa

430 dni temu

Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 9039

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości do 1 - 3 metrów, dźwiganie ciężarów (do 10 kg), praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, wydawanie i wysyłanie dokumentów jawnych oraz prowadzenie urządzeń ewidencyjnych dla tych dokumentów oraz ewidencji dot. postępowań sprawdzających,
 • przyjmowanie, weryfikowanie nadanej dokumentacji klasyfikacji oraz odnotowywanie jej w ewidencjach kancelaryjnych,
 • wprowadzanie danych do modułu Kadra w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli, wyposażenia i sprzętu, urlopów i zwolnień lekarskich, biletów i delegacji służbowych,
 • rozliczanie policjantów i pracowników wydziału z posiadanych przez nich dokumentów jawnych, pieczęci, stempli, wyposażenia i sprzętu w przypadku ustania stosunku służbowego/pracy, przeniesienia lub delegowania do służby/pracy,
 • sprawdzanie zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentów wydziału oraz sporządzanie wykazów spraw niezałatwionych przez policjantów i pracowników,
 • uczestniczenie w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji jawnej kategorii "BC" oraz w pracach komisji ds. inwentaryzacji dokumentów jawnych,
 • prowadzenie ewidencji aktów prawnych i przepisów wewnętrznych oraz udostępnianie ich i zapoznawanie z nimi policjantów i pracowników wydziału,
 • przekazywanie dokumentacji archiwalnej oraz materiałów niearchiwalnych do Archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
 • Dobra znajomość 1) aktów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w sprawie: - instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, - jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji, 2) przepisów w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji oraz metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji,
 • 3) ustawy o ochronie informacji niejawnych, 4) ustawy o ochronie danych osobowych, 5) ustawy o Policji - rozdziały 1-5,
 • umiejętnośći: - obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, - dobra organizacja pracy własnej, - komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole

Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Inspektor Nadzoru Praca Inspektor Nadzoru

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (599)
Wałbrzych (39)
Legnica (51)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (157)
Toruń (93)
Lubelskie:
Lublin (100)
Chełm (20)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (799)
Tarnów (32)
Nowy Sącz (31)
Mazowieckie:
Warszawa (1742)
Radom (61)
Płock (35)
Opolskie:
Opole (112)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (80)
Przemyśl (14)
Podlaskie:
Białystok (93)
Suwałki (30)
Łomża (17)
Pomorskie:
Gdańsk (334)
Gdynia (135)
Słupsk (34)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (90)
Elbląg (24)
Ełk (9)
Wielkopolskie:
Poznań (486)
Kalisz (44)
Konin (30)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (257)
Koszalin (60)
Kołobrzeg (25)
Auchan (138)
Tesco (381)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (19)
STRABAG (13)
ABB (53)
Accenture (154)
Luxoft (174)
PKO BP (0)
KPMG (36)
Orange (12)
IKEA (5)
Budimex (30)

Rekrutują z Praca.pl