Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Rzeszów

278 dni temu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 23803

Warunki pracy

• praca administracyjno biurowa w systemie codziennym; 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia,
• umiejętności współdziałania w grupie,
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi i komendami PSP,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, skaner, mierniki oraz urządzenia elektryczne,
• praca na 4 piętrze,
• praca w pomieszczeniach ogrzewanych i klimatyzowanych z dostępem do światła dziennego,
• brak wind i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie obsługi w zakresie gospodarki mundurowej, odzieży ochronnej i roboczej oraz środków medyczno- sanitarnych i higieny; sporządzanie dokumentacji w zakresie równoważników mundurowych dla strażaków Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie,
 • rozliczanie inwentaryzacji składników majątku i ustalanie różnic inwentaryzacyjnych,
 • prowadzenie wyceny oraz naliczanie umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych, prawnych otrzymywanych i przekazywanych jednostkom PSP i OSP oraz środków trwałych własnych i otrzymywanych w KW PSP w Rzeszowie,
 • prowadzenie dodatkowych ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych będących w użytkowaniu KW PSP w Rzeszowie,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie ryczałtu za pranie odzieży roboczej dla pracowników cywilnych KW PSP w Rzeszowie,
 • zapewnienie funkcjonowania sprzętu, urządzeń, instalacji wewnętrznych w budynku komendy (w tym wykonywanie drobnych napraw i wymiana osprzętu instalacji elektrycznej).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach ds. logistyki;
 • spełnianie wymagań zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1889 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29.09.2017 r. o rachunkowości,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia RM z dnia 3.10.2016 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 30.11.2005 r. w sprawie umundurowania strażaków PSP,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 19.12.2005 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków PSP równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie,
 • znajomość przepisów Kodeksu pracy,
 • posiadanie aktualnych uprawnień energetycznych SEP do 1 kV,
 • umiejętność technicznej obsługi komputera,
 • znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, poczty Outlook Express, przeglądarki internetowej, pracy w sieci komputerowej
 • znajomość problematyki ochrony przeciwpożarowej,
 • dyspozycyjność, rzetelność, dokładność i odpowiedzialność,
 • komunikacja interpersonalna, kreatywność i asertywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielne decydowanie o organizacji swojej pracy nad konkretną sprawą,
 • samodzielność w realizacji zadań.

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (794)
Wałbrzych (47)
Legnica (117)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (199)
Toruń (112)
Lubelskie:
Lublin (198)
Chełm (35)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (876)
Tarnów (54)
Nowy Sącz (44)
Mazowieckie:
Warszawa (2009)
Radom (105)
Płock (39)
Opolskie:
Opole (154)
Nysa (60)
Podkarpackie:
Rzeszów (162)
Przemyśl (32)
Podlaskie:
Białystok (124)
Suwałki (42)
Łomża (17)
Pomorskie:
Gdańsk (420)
Gdynia (195)
Słupsk (53)
Śląskie:
Katowice (479)
Częstochowa (148)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (125)
Elbląg (89)
Ełk (37)
Wielkopolskie:
Poznań (553)
Kalisz (59)
Konin (32)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (306)
Koszalin (68)
Kołobrzeg (33)
Auchan (138)
Tesco (128)
Inditex (41)
OBI (2)
PKP (1)
STRABAG (4)
ABB (93)
Accenture (223)
Carrefour (123)
PKO BP (316)
KPMG (38)
Orange (24)
IKEA (17)
Budimex (28)

Rekrutują z Praca.pl