Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Szczecin

5 dni temu

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 25601

Warunki pracy

• praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym.
• stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
• większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami.
• stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na 1 piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).

Zakres zadań

 • Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowanie w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego lub rodzinnego oraz ich wstępna weryfikacja .
 • Przygotowywanie projektów pism w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego do klientów, instytucji i firm w celu realizacji zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE, EOG i Szwajcarii.
 • Obsługa systemów teleinformatycznych w tym wprowadzanie i przetwarzanie danych w ramach systemu Sygnity.
 • Wypełnianie standardowych formularzy z serii E i SED z serii F oraz serii R na potrzeby instytucji zagranicznych oraz polskich celem ustalenia zasadności i zakresu świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.
 • Udzielanie wyjaśnień i informacji o każdym etapie prowadzonego postępowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze: administracji lub pomocy społecznej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, znajomość regulacji unijnych w zakresie stosowania i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość co najmniej jednego z języków krajów członkowskich UE lub EOG na poziomie B2

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych lub oświadczenie o znajomości języka obcego.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-04-27 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 45 ”

  Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane.

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Rekrutują z Praca.pl