Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Giżycko

9 dni temu

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Giżycko
Ogłoszenie o naborze Nr 44456

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),

Zakres zadań

 • sprawdzanie prawidłowości wypełnienia wniosku paszportowego i dołączonych załączników. Pobranie odcisków linii papilarnych oraz ich elektroniczna rejestracja. Sprawdzanie i porównanie danych z kwestionariusza osoby ubiegającej się o wydanie paszportu z danymi zawartymi w CEWiUP/Pesel w celu sporządzenia prawidłowego dokumentu paszportowego;
 • wystawianie paszportów tymczasowych. Weryfikacja danych osobowych zarejestrowanych wniosków CEWiUP/Pesel oraz kierowanie ich do CPD MSWiA. Sprawdzenie paszportów po produkcji i wykonanie funkcji przyjęcia dokumentów do systemu PS2O w celu bieżącej aktualizacji ewidencji paszportowej;
 • wydawanie wystawionych paszportów i zapoznanie z danymi zawartymi w mikroprocesorze dokumentu oraz potwierdzenie zgodności linii papilarnych w wystawionym dokumencie w celu wydania paszportu wyłącznie osobom uprawnionym;
 • udzielanie informacji paszportowych w celu prawidłowego złożenia wniosku przez osoby ubiegające się o dokument paszportowy;
 • przyjmowanie opłaty paszportowej za pomocą karty płatniczej w celu umożliwienia zainteresowanemu złożenie wniosku i uiszczenia opłaty paszportowej bezpośrednio na stanowisku pracy;
 • wprowadzanie na bieżąco do zbiorów kartotecznych wniosków po wydaniu paszportu w celu uaktualnienia kartoteki;
 • wydawanie zaświadczeń o zwrot opłaty paszportowej w celu umożliwienia zwrotu nadpłaconej kwoty;
 • aktualizacja statusów wniosków w systemie ewidencji paszportowej w celu utrzymania aktualnych danych zbioru.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustawy o dokumentach paszportowych
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026)
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 131)
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz. 126)
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe lub podyplomowe administracyjne lub prawnicze
 • przeszkolenie informatyczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia informatycznego
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  (pok. 121)

  z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)" na liście motywacyjnym

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (815)
  Wałbrzych (67)
  Legnica (94)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (244)
  Toruń (150)
  Lubelskie:
  Lublin (247)
  Chełm (34)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (939)
  Tarnów (62)
  Nowy Sącz (61)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2229)
  Radom (169)
  Płock (99)
  Opolskie:
  Opole (243)
  Nysa (87)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (166)
  Przemyśl (43)
  Podlaskie:
  Białystok (154)
  Suwałki (45)
  Łomża (38)
  Pomorskie:
  Gdańsk (483)
  Gdynia (205)
  Słupsk (66)
  Śląskie:
  Katowice (578)
  Częstochowa (156)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (186)
  Elbląg (128)
  Ełk (83)
  Wielkopolskie:
  Poznań (676)
  Kalisz (74)
  Konin (59)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (337)
  Koszalin (85)
  Kołobrzeg (41)
  Auchan (168)
  Tesco (113)
  Inditex (20)
  Leroy Merlin (129)
  Bricoman (19)
  STRABAG (12)
  ABB (41)
  Accenture (139)
  Carrefour (141)
  PKO BP (350)
  PwC (38)
  KPMG (27)
  Orange (19)
  IKEA (27)
  Budimex (60)

  Rekrutują z Praca.pl