Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa

6 dni temu

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 48407

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe wyjazdy służbowe wymagające dyspozycyjności, powodujące długotrwałe pobyty poza miejscem zamieszkania; praca w siedzibie jednostek kontrolowanych oraz na terenie budowy lub obiektów budowlanych i w ich otoczeniu; nietypowe godziny pracy związane z realizacją zadań kontrolnych; bezpośrednie i pośrednie kontakty z kierownikami i pracownikami jednostek kontrolowanych oraz uczestnikami procesu budowlanego; praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ustalanie i dokumentowanie stanu faktycznego w trakcie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym (u sprzedawców, producentów, importerów lub na budowie),
 • ustalanie i dokumentowanie stanu faktycznego w trakcie kontroli terenowych organów nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy o wyrobach budowlanych,
 • analiza wpływających do Urzędu, w tym od Prezesa UOKiK, informacji o nieprawidłowościach dotyczących wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku,
 • analiza i podsumowywanie przeprowadzonych kontroli lub przekazywanie wyników przeprowadzonych kontroli przełożonym,
 • rozpatrywanie spraw związanych m.in. z interpelacjami i zapytaniami poselskimi, ze skargami i wnioskami dotyczącymi ustawowej działalności wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych oraz spraw z zakresu współpracy z Prezesem UOKiK,
 • przygotowywanie w ramach współpracy z Departamentem Skarg i Wniosków projektów stanowisk Departamentu w sprawach związanych z wpływającymi skargami i wnioskami dotyczącymi ustawowej działalności wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych,
 • wydawanie postanowień, o których mowa w art. 22c ustawy o wyrobach budowlanych, w związku z przeprowadzaną kontrolą,
 • pobieranie próbek wyrobów budowlanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne bądź prawnicze lub administracyjne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów: ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość przepisów ustawy - Prawo budowlane
 • Znajomość standardów prowadzenia kontroli w administracji rządowej
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Skrupulatność i rzetelność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Kultura osobista
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (798)
Wałbrzych (70)
Legnica (121)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (302)
Toruń (186)
Lubelskie:
Lublin (255)
Chełm (57)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (857)
Tarnów (102)
Nowy Sącz (94)
Mazowieckie:
Warszawa (2290)
Radom (192)
Płock (73)
Opolskie:
Opole (263)
Nysa (88)
Podkarpackie:
Rzeszów (172)
Przemyśl (55)
Podlaskie:
Białystok (168)
Suwałki (61)
Łomża (49)
Pomorskie:
Gdańsk (564)
Gdynia (322)
Słupsk (106)
Śląskie:
Katowice (621)
Częstochowa (195)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (225)
Elbląg (127)
Ełk (70)
Wielkopolskie:
Poznań (685)
Kalisz (91)
Konin (79)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (436)
Koszalin (113)
Kołobrzeg (58)
Auchan (156)
Tesco (162)
Inditex (36)
Leroy Merlin (177)
Bricoman (15)
STRABAG (13)
ABB (37)
Accenture (65)
Carrefour (230)
PKO BP (331)
PwC (12)
KPMG (42)
Orange (49)
IKEA (50)
Budimex (17)

Rekrutują z Praca.pl