Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Poznań

356 dni temu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 50712

Warunki pracy

Praca w siedzibie komendy na stanowisku administracyjno-biurowym.
Narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, skaner i inne urządzenia biurowe.
Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów w budynku.

Zakres zadań

 • projektowanie budżetu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • sporządzanie planów finansowych KW PSP oraz decyzji Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
 • kontrola wydatków budżetowych oraz sporządzanie analiz
 • prowadzenie obsługi bankowej KW PSP
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • prowadzenie kasy KW PSP w systemie finansowo-księgowym
 • składanie miesięcznych i dekadowych zapotrzebowań na środki finansowe
 • obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego doświadczenie z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych
 • obsługa komputera, w tym oprogramowania Word, Excel oraz poczty elektronicznej i Interentu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność redagowania pism
 • znajomość przepisów ustawy o PSP, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości