Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Poznań

98 dni temu

Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 52997

Warunki pracy

Praca jednozmianowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, na II piętrze, budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze,
praca z dokumentacją niejawną.

Zakres zadań

 • przyjmuje i rejestruje dokumenty niejawne,
 • kontroluje w podległych jednostkach/komórkach KMP w Poznaniu przestrzeganie przepisów dotyczących OIN,
 • rozlicza policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych oraz egzekwuje terminowy zwrot dokumentów wydanych przez kancelarię,
 • informuje wykonawców merytorycznych o sposobie prowadzenia ewidencji dokumentów, ich rejestracji i przechowywania,
 • bierze udział w procedurach przekazywania jednostek i komórek organizacyjnych KMP w Poznaniu,
 • wydaje dokumenty OZ po odpowiednim okresie przechowywania jednostkom i komórkom organizacyjnym obsługiwanym przez Kancelarię Tajną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • biegła znajomość systemów informatycznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej