Starszy inspektor
Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie
Pleszew
50 dni temu
Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie
Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Pleszew
Ogłoszenie o naborze Nr 77810

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, 8 godzinna, jednozmianowa, w pomieszeniu, przy oświetleniu sztucznym i naturalnym

Zakres zadań

 • Prowadzenie rejestru śledztw, dochodzeń i postępowań sprawdzających w systemie KSIP i ERCDŚ dla Wydziału Kryminalnego i Posterunków Policji
 • Codzienna kontrola obsługi skrzynki SEPP Komendanta
 • Prawidłowe i poprawne wykonywanie operacji przetwarzania informacji w KSIP i ERCDŚ
 • Stałe samokształcenie się w zakresie programów komputerowych i baz danych.
 • Szkolenie funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego i Posterunków Policji z zakresu prawidłowego wypełniania formularzy oraz wykorzystywania dostępnych aplikacji.
 • Codzienne przygotowywanie poczty przekazywanej do Prokuratury Rejonowej w Pleszewie.
 • Rejestracja dozorów w KSIP i ERCDŚ
 • Sprawdzanie, rejestracja modyfikacja i usuwanie danych wprowadzonych do SNP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa