Praca Żerków

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 390

Praca w Żerkowie

Żerków leży w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim. Jest lokalnym ośrodkiem administracji, siedzibą miejsko-wiejskiej gminy.

Ze względu m.in. na swoje położenie – w Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym, na skraju Wału Żerkowskiego – Żerków i okolice to teren sprzyjający turystyce i rekreacji, określany mianem „turystycznej perełki Wielkopolski”. Czemu zawdzięcza tę nazwę? Znaleźć tu można malownicze tereny. Tzw. Szwajcaria Żerkowska to niskie wzgórza wśród rozlewisk w Dolinie Warty. W jej centrum zlokalizowany jest zabytkowy pałac w Śmiełowie – współcześnie Muzeum Adama Mickiewicza. Żerków pełni funkcję bazy wypadowej do eksplorowania okolicy. W mieście działają obiekty noclegowe i gastronomiczne, instytucje kulturalno-sportowe, a także Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne. Interesujące są tutejsze zabytki. Wśród nich wymienić należy barokowy kościół z 1717 r. (parafia św. Stanisława w Żerkowie), dzwonnicę wybudowaną w 1828 r. czy XVIII-wieczną barokową bramę wjazdową do parku.

Żerków: Szwajcaria Żerkowska

W mieście nie ma ani dużych, ani nawet średniej wielkości firm. Lokalny rynek pracy kształtują mikroprzedsiębiorcy i kilka małych podmiotów. Najwięksi żerkowscy pracodawcy to jednostki budżetowe. Czy powiat jarociński, okolice Żerkowa, to dobre miejsce dla osób zainteresowanych pracą w Wielkopolsce? 

Żerków – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Żerkowa (wielkopolskie) na mapie Polski należy szukać w jej północno-zachodniej części. Miasto zajmuje obszar 2,16 kilometra kwadratowego i liczy 2,1 tys. mieszkańców. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej, która rozciąga się na terenie 170 kilometrów kwadratowych i jest zamieszkiwana przez 10,5 tys. osób. 

Miasteczko leży niedaleko stolicy powiatu – Jarocina (dystans między Jarocinem a Żerkowem to 15 km). Inne sąsiednie miasta to Pyzdry, Miłosław, Jaraczewo, Książ Wielkopolski, Dobrzyca, Chocz, Pleszew czy Środa Wielkopolska. Odległość między Żerkowem a stolicą Wielkopolski – Poznaniem wynosi 66 km. Przez miasteczko nie przebiegają drogi międzyregionalne. Układ komunikacyjny tworzą jedynie połączenia lokalne. Ok. 10 km od miasta ciągnie się droga krajowa nr 11 z Katowic do Poznania. 4 km od granic Żerkowa znajduje się stacja kolejowa. Odjeżdżają z niej pociągi do Jarocina i Gniezna. Brak tranzytu i dużego natężenia ruchu sprzyjają rozwijaniu turystycznej funkcji gminy. Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy i Szwajcaria Żerkowska przyciągają miłośników turystyki krajoznawczej, wycieczek rowerowych i pieszych, spływów kajakowych. 

Gmina  Żerków jest jedną z trzech miejsko-wiejskich gmin w powiecie jarocińskim, pozostałe dwie to Jaraczewo i Jarocin. Do powiatu należy także gmina wiejska Kotlin.

Rynek pracy, oferty pracy – Żerków

Żerków to nieduży ośrodek usługowo-handlowy, nastawiony na obsługę lokalnej społeczności oraz turystów. Rozwija się tu także drobny przemysł i budownictwo. W gospodarce całej gminy dominującą funkcję pełni jednak rolnictwo. Użytki rolne zajmują ok. 78% powierzchni gminy. Skala przedsiębiorczości nie jest natomiast duża. Zgodnie ze stanem REGON na koniec 2020 r. w mieście działają 292 podmioty gospodarki narodowej:

  • 282 mikro – generujące do 9 miejsc pracy i samozatrudnieni,
  • 7 małych, utrzymujących między 10 a 49 miejsc pracy,
  • 3 średnie, ze stanem zatrudnienia rzędu 50-249 osób. 

10 podmiotów w Żerkowie należy do sektora publicznego (5 mikro, 2 małe i wszystkie 3 średnie).

Na terenach wiejskich gminy działa więcej podmiotów niż w mieście – łącznie 611. Także wśród nich nie ma dużych zakładów pracy. Przeważają mikrojednostki – 593, poza nimi swoją siedzibę ma tutaj także 17 podmiotów małych i 1 średni.

W jakich branżach znaleźć można w gminie Żerków pracę? Najliczniej reprezentowane sekcje PKD to:

  • budownictwo – 227 podmiotów,
  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 172,
  • przetwórstwo przemysłowe – 124,
  • pozostała działalność usługowa – 82,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 53.

Dużo większym niż Żerków ośrodkiem gospodarczym w regionie jest Jarocin. W stolicy powiatu prowadzonych jest 3247 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 to duże zakłady pracy, zatrudniające 250-999 osób, a 34 – średnie – z kadrą rzędu 50-249 pracowników. 

Rynek pracy w Wielkopolsce jest jednym z najlepiej rozwiniętych w Polsce. Charakteryzuje się sporym zapotrzebowaniem na pracowników i niskim bezrobociem. Na koniec 2020 r. stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim wynosiła 3,7%, dla porównania wartość krajowa to 6,2%. W powiecie jarocińskim wskaźnik ten był równy 5,1% (źródło: GUS).

Szukaj pracy w mieście