Praca Koźmin Wielkopolski

Najnowsze oferty pracy: 495

Praca w Koźminie Wielkopolskim

Koźmin Wielkopolski to miasto w powiecie krotoszyńskim, w województwie wielkopolskim. Pełni funkcję siedziby miejsko-wiejskiej gminy, a tym samym jest ośrodkiem administracyjnym – z urzędami, instytucjami bankowymi, kulturalnymi, edukacyjnymi i placówkami ochrony zdrowia.

Miasto rozwija się przede wszystkim jako centrum usługowe regionu rolniczego. Rolnictwo zdominowało profil gospodarczy gminy i stanowi główne źródło utrzymania sporej grupy mieszkańców. Lokalny rynek pracy kształtują przedsiębiorstwa z sektora MŚP. W mieście ani w gminie nie ma dużych zakładów produkcyjnych, pracodawców generujących tysiące miejsc pracy. Zróżnicowany jest przekrój branżowy tutejszych firm. W Koźminie Wielkopolskim działają drobne zakłady przemysłowe – m.in. przemysłu maszynowego, drzewnego, metalowego, chemicznego i przetwórstwa spożywczego. 

Bezrobocie w powiecie jest niskie. Dobre połączenia drogowe sprzyjają poszerzaniu rynku zatrudnienia o sąsiadujące ze sobą miejscowości. Na kogo zatem czekają w Koźminie Wielkopolskim oferty pracy, a kto może liczyć na zatrudnienie w innych miejscowościach powiatu? Jakich przedsiębiorstw jest najwięcej na koźmińskim rynku? Oto odpowiedzi na te i inne pytania związane ze społeczno-ekonomiczną sytuacją w Koźminie Wielkopolskim.

Koźmin Wielkopolski – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Koźmin Wielkopolski położony jest w południowej części województwa, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad rzeką Orlą. To miasto o niedużej powierzchni – rozciąga się na terenie 6 kilometrów kwadratowych. Liczba mieszkańców wynosi 6449 osób (dane GUS, stan na 30 czerwca 2020 r.).

Gmina zajmuje obszar 153 kilometrów kwadratowych i liczy 13 400 mieszkańców. Dominującą gałęzią gospodarki w na jej terenie jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują 88% powierzchni gminy. Małym procentem są natomiast grunty leśne – 6,5% oraz mieszkalne – 5% ogółu.

Koźmin Wielkopolski nazywany jest miastem kwiatów i zieleni. Wiele jest tu miejsc, gdzie można odpocząć wśród zieleni. W samym centrum miasta znajduje się Park im. Powstańców Wielkopolskich. Warto sprawdzić też tutejsze zabytki, np, zamek z I połowy XIV w., kościół i klasztor Najświętszej Marii Panny i świętych Stanisława i Franciszka wybudowane w XVII w.

Miasto jest dobrze skomunikowane w skali lokalnej i ponadlokalnej. Leży 90 km od Poznania, 98 km od Wrocławia i 173 km od Łodzi. Sąsiadujące z Koźminem Wielkopolskim miejscowości to: stolica powiatu – Krotoszyn (15 km), Dobrzyca (11 km), Pogorzela (17 km), siedziba władz sąsiedniego powiatu jarocińskiego – Jarocin (17 km), Borek Wielkopolski (19 km), Jaraczewo (24 km).

Na układ komunikacyjny Koźmina Wielkopolskiego składa się sieć dróg lokalnych – powiatowych i gminnych oraz droga wojewódzka nr 438 i droga krajowa nr 15. Połączenia z miastami wojewódzkimi i powiatowymi zapewnia także kolej. Pociągiem można dostać się m.in. do Gostynia, Poznania, Jarocina, Pleszewa, Wrocławia, Krotoszyna czy Ostrowa Wielkopolskiego. Na terenie gminy znajdują się stacja kolejowa – w Koźminie Wielkopolskim – oraz przystanek kolejowy w miejscowości Stara Obra. Najbliżej ulokowane porty lotnicze znajdują się w Poznaniu i Wrocławiu. 

Rynek pracy, oferty pracy – Koźmin Wielkopolski

W Koźminie Wielkopolskim – zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (REGON, stan na koniec 2020 r.) – działa 756 podmiotów gospodarki narodowej:

  • 710 mikrojednostek (0-9 pracujących),
  • 40 jednostek małych (10-49 pracujących),
  • 6 jednostek średniej wielkości (50-249 pracujących).

19 podmiotów reprezentuje sektor publiczny (8 mikro, 9 małych, 2 średnie). 593 z 735 to osoby fizyczne.

Najwięcej lokalnych firm działa w następujących sekcjach PKD:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 203 podmioty,
  • budownictwo – 123 podmioty,
  • przetwórstwo przemysłowe – 121 podmiotów,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 61 podmiotów.

Jak zostało wspomniane wyżej, część mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego decyduje się na zatrudnienie w sąsiednich miejscowościach. W obrębie powiatu krotoszyńskiego działa w sumie 7440 podmiotów, w tym 2 zatrudniające 1000 bądź więcej osób i 2 z kadrą rzędu 250-999 osób oraz 45 generujących od 50 do 249 miejsc pracy. W samej miejsko-wiejskiej gminie Jarocin działa 4979 podmiotów, z czego 2 zatrudniają 250-999 osób, a 43 – od 50 do 249.

Powiat krotoszyński odznacza się dobrą sytuacją na rynku pracy. Zawodów deficytowych, czyli takich, których przedstawiciele – legitymujący się aktualnymi uprawnieniami, czy spełniający wymogi pracodawców – nie powinni mieć trudności ze znalezieniem pracy, jest ponad 50 (za: Barometr zawodów 2021). Stopa bezrobocia utrzymuje się poniżej średniej krajowej, choć nieco przekracza wskaźnik dla województwa.

Zgodnie z danymi GUS na koniec 2020 r. wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wynosił:

  • dla kraju – 6,2%,
  • dla województwa wielkopolskiego – 3,7%,
  • dla powiatu krotoszyńskiego – 3,9%.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie zarejestrowanych na koniec 2020 r. było 1394 bezrobotnych. W grudniu w PUP było 170 ofert pracy. W skali miesiąca w rejestrze przybyło 165 osób (źródło: dane PUP Koźmin Wielkopolski).

Szukaj pracy w mieście