Praca Zagórów Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 26

Praca w Zagórowie

Podstawowa charakterystyka Zagórowa: gmina, miasto, powiat

Zagórów, jak zostało wspomniane na wstępie, stanowi siedzibę władz gminy miejsko-wiejskiej. Rozciąga się ona w centralno-wschodniej części Polski. Obszar gminy to 159,59 kilometra kwadratowego, z czego miasto zajmuje 3,44 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców gminy wynosi ok. 9 tys., w samym Zagórowie mieszka 2,9 tys. Poza miastem do gminy należy 29 sołectw.

Na powiat słupecki składają się gmina miejska Słupca, gmina miejsko-wiejska Zagórów oraz sześć gmin wiejskich: Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Strzałkowo.
 
Jeśli chodzi o układ komunikacyjny miasta, to przez sam Zagórów nie prowadzą ani trasy krajowe, ani wojewódzkie, jednak niedaleko od jego granic przebiega autostrada A2. Zagórów leży w odległości 15 km od Słupcy, 87 km od Poznania, 243 km od Warszawy. Miasteczko sąsiaduje m.in. z Pyzdrami, Goliną, Rychwałem, Choczem i Koninem.

Zagórów – firmy: wielkość i branże

W Zagórowie liczba prowadzonych działalności gospodarczych jest nieduża, dlatego analizując tutejszy rynek pracy, warto brać pod uwagę całą gminę. Zgodnie z danymi GUS (stan REGON na koniec 2020 r.) w mieście siedzibę ma 321 podmiotów gospodarki narodowej, w całej gminie – 800 podmiotów, w tym 771 mikro (0-9 pracujących), 25 małych (10-49 pracujących) oraz 4 średnie (50-249 pracujących).

Najwięcej zagórskich firm zajmuje się budownictwem oraz handlem i usługami naprawy samochodów. Rozwinięte są jednak także innego typu usługi oraz przetwórstwo przemysłowe, głównie przemysł metalowy.

Na kogo czeka praca – Zagórów i okolice 

Barometr zawodów to badanie pokazujące – na podstawie danych Powiatowych Urzędów Pracy – jakie jest zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych powiatach i województwach. Poszukując pracy w Wielkopolsce, czy jednym z jej powiatów, warto sprawdzić, czy zawód, który wykonujemy,  znajduje się w deficycie (co oznacza, że brakuje potencjalnych pracowników), czy może w nadwyżce (w tym przypadku musimy liczyć się z dużą konkurencją w rekrutacji). Badanie przeprowadzone dla powiatu słupeckiego wykazało, że trudności na rynku pracy mogą mieć:

 • cieśle i stolarze budowlani,
 • kucharze,
 • mechanicy pojazdów samochodowych,
 • nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących,
 • ogrodnicy i sadownicy,
 • rolnicy i hodowcy,
 • specjaliści technologii żywności i żywienia.

Kto natomiast bez problemu znajdzie w powiecie oferty pracy? Zagórów lub inne miejscowości w powiecie to obszar z długą listą zawodów deficytowych, co jest dobrą informacją dla poszukujących zatrudnienia.

Wśród zawodów deficytowych są:

 • pracownicy budowlani – brukarze, dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani,
 • pracownicy w zakładach produkcyjnych – krawcy i pracownicy produkcji odzieży, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, robotnicy obróbki drewna i stolarze, monterzy konstrukcji metalowych,
 • pracownicy w branży finansowej – pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, samodzielni księgowi,
 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, pracownicy socjalni oraz opiekunki dziecięce,
 • pracownicy branży beauty – fryzjerzy i kosmetyczki,
 • pracownicy w firmach związanych z turystyką – gospodarze obiektów, sprzątaczki i pokojowe, portierzy, woźni i dozorcy, pomoce kuchenne,
 • a także pojedyncze grupy zawodów w innych branżach – elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, pracownicy administracyjni i biurowi, robotnicy leśni, spawacze.

Statystyki dotyczące bezrobocia

Sytuację na rynku pracy w Wielkopolsce cechuje niskie bezrobocie. Całe województwo nie jest pod tym względem silnie zróżnicowane. Stopa bezrobocia na koniec 2020 r. w województwie wielkopolskim wyniosła 3,7% (źródło: GUS). Dla porównania – w skali kraju było to 6,2%. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w powiecie słupeckim przekracza obie te średnie i w grudniu wyniósł 7,9%. Wyższe wartości odnotowano jedynie dla dwóch wielkopolskich powiatów – konińskiego oraz chodzieskiego. Na koniec 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy było zarejestrowanych 1,8 tys. bezrobotnych.