Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Poznań
54 dni temu
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 79434

Warunki pracy

Praca jednozmianowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, naI lub  III piętrze. Budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy

Zakres zadań

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji, przedkładanie do dekretacji oraz rozdział na poszczególnych funkcjonariuszy,
 • prowadzenie kartoteki urlopowej oraz sporządzanie kwartalnych wykazów absencji chorobowej,
 • kompletowanie spraw ostatecznie zakończonych i przekazywanie ich do składnicy akt,
 • prowadzenie rejestrów pieczęci i stempli oraz ewidencji pomocniczej sekretariatu,
 • prowadzenie terminarza spotkań Naczelnika Wydziału,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli "tajne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • biegła znajomość systemów informatycznych i obsługi komputera,
 • znajomość przepisów dotyczących archiwizacji,
 • umiejętność obsługi sekretariatu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty