Starszy Specjalista ds. Jakości Procesów

PGE Energia Ciepła S.A.

Kraków

23 godz. temu

PGE Energia Ciepła S.A. jest czołowym producentem ciepła i energii elektrycznej w Polsce. Nasze zakłady znajdują się w największych polskich miastach. PGE EC jest częścią Polskiej Grupy Energetycznej, będącej w pierwszej piątce największych pracodawców w Polsce. Grupa PGE daje stabilne zatrudnienie ponad 38 tysiącom osób w ponad dwustu lokalizacjach w całej Polsce.

 

W naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, stabilne zatrudnienie przy jednoczesnym stawianiu im ciekawych wyzwań zawodowych.

 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. Jakości Procesów
Miejsce pracy: Kraków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • koordynację zintegrowanego systemu zarządzania (opracowanie dokumentacji, przygotowanie przeglądów, audytów wewnętrznych, identyfikację dobrych praktyk),
 • tworzenie oraz bieżący nadzór nad Bazą WAN w obszarze swojej odpowiedzialności,
 • tworzenie ram formalnych dla prawidłowej i sprawnej realizacji procesów biznesowych Departamentu Inżynierii,
 • udział w identyfikacji, analizie, ocenie ryzyka i szans w procesach Departamentu Inżynierii,
 • koordynację, planowanie, monitorowanie oraz raportowanie odchyleń wskaźników efektywności (KPI) procesów,
 • koordynację, opracowywanie i weryfikację dokumentacji procesowej Departamentu Inżynierii,
 • prowadzenie audytów procesów, definiowanie działań korygujących/doskonalących oraz nadzór nad ich wdrażaniem,
 • udział w pracach w zakresie ustalania treści umów SLA oraz Zasad Współpracy Departamentu Inżynierii ze Spółkami/Oddziałami produkcyjnymi,
 • raportowanie wykonania umów SLA oraz Zasad Współpracy Departamentu Inżynierii ze Spółkami/Oddziałami produkcyjnymi.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – preferowane techniczne lub ekonomiczne,
 • minimum 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze jakości, bhp, środowiska,
 • kwalifikacji zawodowych w obszarze systemów zarządzania: audytor wewnętrzny ZSZ lub inne, równorzędne,
 • znajomości procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w obszarze swojej odpowiedzialności, w tym umiejętność analizy ryzyk,
 • ogólnej znajomości prawa oraz przepisów, norm i wytycznych w obszarze swojej odpowiedzialności,
 • umiejętności tworzenia WAN (procedury i instrukcje),
 • znajomości zasad i standardów zintegrowanego systemu zarządzania, w tym:
  • znajomość wymagań systemu zarządzania jakością według norm ISO 9001,
  • znajomość wymagań systemu zarządzania środowiskiem według norm ISO 14001,
  • znajomość wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według norm PN 18001.
 • umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • odpowiedzialności, samodzielności i elastyczności,
 • dobrej znajomości MS Office,
 • znajomość SAP (moduły: PM, IMPS) będzie dużym atutem.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na okres zastępstwa,
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w dużej firmie energetycznej,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający czytelny system premiowy,
 • możliwość rozwoju w ramach struktury wewnętrznej,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • liczne świadczenia z ZFŚS,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka (14 sierpnia).

Oferty kandydatów zawierające cv proszę przesyłać

klikając w przycisk:

 

 Aplikuj teraz 

 

Poznaj

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Specjalista do spraw systemów zarządzania jakością jest osobą wykwalifikowaną w zakresie systemów zarządzania jakością takich jak ogólnie stosowany standard ISO, i zajmującą się wdrażaniem i nadzorowaniem funkcjonowania tychże systemów w firmie lub instytucji celem zapewnienia maksymalnej wydajności prowadzonej przez nią działalności. Specjalista nadzoruje działania związane ze stosowaniem systemów ...
Praca Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością