Starszy specjalista ds. zarządzania projektami w Zespole ds. utworzenia krajowego systemu SSA Departament Projektów Obronnych

Polska Agencja Kosmiczna

Warszawa

39 dni temu

Ogłoszenie numer: 2897297, z dnia 2019-12-16

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy specjalista ds. zarządzania projektami w Zespole ds. utworzenia krajowego systemu SSA Departament Projektów Obronnych

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: Ogłoszenie nr: 156

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Rodzaj umowy o pracę: czas określony

Adres urzędu:

Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

Polska Agencja Kosmiczna, Oddział Terenowy w Warszawie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie niezbędnej dokumentacji projektowej,
 • terminowe przygotowywanie zestawień dokumentów, raportów okresowych i końcowych, wniosków o płatność oraz archiwizacja dokumentacji projektowej,
 • weryfikacja dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem,
 • analizowanie postępu finansowego realizacji projektów,
 • analiza i monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego realizowanych w Zespole projektów oraz bieżąca współpraca z księgowością Agencji,
 • bieżąca współpraca w Zespole i z instytucjami współfinansującymi i wdrażającymi programy na finansowanie projektów z funduszy UE,
 • uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach oraz innych przedsięwzięciach dotyczących zagadnień znajdujących się w zakresie kompetencji Zespołu,

Wymagania

Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • co najmniej trzyletni staż pracy/doświadczenie zawodowe,
 • znajomość zasad realizacji projektów naukowo-badawczych, innowacyjnych i rozwojowych finansowanych ze środków UE,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się (mile widziany dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego np. certyfikat, zaświadczenie),
 • biegła obsługa MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Word i MS Excel,
 • dobra znajomość ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (t.j.: Dz. U. 2014 r. poz. 1533, ze zmianami.);

Wymagania dodatkowe (wskazane, nieobowiązkowe):

 • doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE (np. Horyzont),
 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia, zarządzanie, administracja lub pokrewne,
 • praktyczna znajomość obsługi programów komputerowych do rozliczania projektów,
 • umiejętność współpracy w grupie zadaniowej,
 • umiejętność realizacji kilku zadań jednocześnie i skutecznego działania pod presją czasu,
 • odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • umiejętność myślenia analitycznego i skutecznego działania w warunkach stresu.
 • wykształcenie z zakresu zarządzania projektami,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, umiejętność myślenia analitycznego, dokładność, systematyczność,
 • wiedza w zakresie systemów SST/SSA, ruchu sztucznych satelitów Ziemi, astronomii, itp.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Polska Agencja Kosmiczna

Polska Agencja Kosmiczna powstała na mocy ustawy z dnia 26 września 2014 r. Zadaniem Agencji jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez łączenie świata biznesu i nauki oraz świadczenie pomocy rodzimym przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Ważnym aspektem działań Agencji jest działanie na rzecz rozwoju technik satelitarnych, znajdujących zastosowanie na co dzień w naszym życiu w komunikacji, nawigacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody.