Starszy Specjalista w Dziale Kontroli Wewnętrznej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Warszawa, ul. Żelazna 59A
starszy specjalista (senior)
pełny etat
umowa o pracę
4 dni temu
Starszy Specjalista w Dziale Kontroli Wewnętrznej
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 59A
TERMIN SKŁADANIA CV: 6 czerwca 2022r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wyższe wykształcenie, preferowane na kierunkach: ekonomia, finanse, administracja, 
 • ma minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku związanym z prowadzeniem kontroli lub obsługą kontroli zewnętrznych,
 • zna przepisy Ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o ordynacji podatkowej, Ustawa o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • bardzo dobrze organizuje pracę własną,
 • jest komunikatywny, odpowiedzialny, rzetelny, samodzielny,
 • jest gotowy do częstych wyjazdów służbowych,
 • posiada czynne prawo jazdy kat. B.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • kierowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych PGW Wody Polskie, 
 • zapewnienie bieżącej informacji o podejmowanych działaniach kontrolnych, 
 • przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
 • współdziałanie w opracowaniu rocznego planu kontroli,
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych oraz czynności sprawdzających na polecenie Prezesa Wód Polskich,
 • prowadzenie rejestru kontroli,
 • opracowanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli.
Aplikuj teraz

Poznaj

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią
i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy
i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.

 

Podobne oferty