Starszy Specjalista w Wydziale Gospodarki Finansowej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Warszawa
starszy specjalista (senior)
pełny etat
umowa o pracę
9 godz. temu
Starszy Specjalista w Wydziale Gospodarki Finansowej
Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania CV: 14 października 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wyższe wykształcenie, preferowane na kierunkach: ekonomia, prawo lub finanse i rachunkowość, 
 • ma minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, 
 • zdobył minimum 2- letnie doświadczenie w gospodarce wodnej lub administracji publicznej na stanowisku związanym z obszarem  kontroli,
 • zna przepisy Ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, o rachunkowości,  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • bardzo dobrze organizuje pracę własną i umiejętnie zarządza zespołem,
 • jest komunikatywny, odpowiedzialny, rzetelny, samodzielny,
 • jest gotowy do częstych wyjazdów służbowych,
 • posiada czynne prawo jazdy kat. B.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • znajomość Prawa zamówień publicznych oraz przepisów w zakresie ochrony środowiska, 
 • ukończony kurs psychotechniki- badanie dla kierowców.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • organizowanie i kierowanie  wieloaspektowymi kontrolami wewnętrznymi w zakresie gospodarki finansowej,
 • opracowywanie rocznego planu kontroli w zakresie gospodarki finansowej,
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych i czynności sprawdzających na polecenie Prezesa Wód Polskich,
 • przeprowadzanie kontroli sprawdzających realizację zaleceń i wniosków pokontrolnych,
 • koordynowanie przygotowywania sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych
  w zakresie gospodarki finansowej,
 • współpracę przy opracowaniu rocznego sprawozdania z przeprowadzanych kontroli.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.
Aplikuj teraz

Poznaj

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.

Podobne oferty