Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Olsztyn

390 dni temu

Starszy specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 9376

Warunki pracy

Siedziba jednostki usytuowana jest na trzech kondygnacjach, w tym tylko jedna (parter) dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, w bocznej części budynku, umożliwiający wjazd na parter. Także na tej kondygnacji znajduje się toaleta, przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W pozostałej części budynku istnieją bariery architektoniczne w postaci braku windy, wąskich ciągów komunikacyjnych oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy administracyjno - biurowe, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych. Wyjazdy służbowe związane z pracą w terenie.

Zakres zadań

 • przygotowywanie uzgodnień warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji realizowanych na obszarach objętych ochroną prawną
 • przygotowywanie uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami prawa z zakresu ochrony przyrody
 • przygotowywanie opinii wewnętrznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na etapie opiniowania prognozy o oddziaływaniu na środowisko, dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami ustawy o ochronie przyrody
 • przygotowywanie uwag i wniosków do zawiadomień o przystąpieniu do sporządzania studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami ustwy o ochronie przyrody
 • przygotowywanie opinii wewnętrznych w sprawie zakresu informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane na kierunku: ochrona środowiska, architektura krajobrazu, biologia, geografia, gospodarka przestrzenna
 • Znajomość przepisów z zakresu ustaw: o ochronie przyrody, planowania i zagospodarowania przestrzennego, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Ogólna wiedza przyrodnicza
 • Komunikatywność, umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy z sytemami GIS

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (648)
Wałbrzych (43)
Legnica (62)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (122)
Toruń (93)
Lubelskie:
Lublin (116)
Chełm (18)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (846)
Tarnów (38)
Nowy Sącz (33)
Mazowieckie:
Warszawa (1668)
Radom (64)
Płock (33)
Opolskie:
Opole (112)
Nysa (11)
Podkarpackie:
Rzeszów (90)
Przemyśl (18)
Podlaskie:
Białystok (100)
Suwałki (20)
Łomża (11)
Pomorskie:
Gdańsk (318)
Gdynia (119)
Słupsk (36)
Śląskie:
Katowice (417)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (89)
Elbląg (30)
Ełk (9)
Wielkopolskie:
Poznań (542)
Kalisz (30)
Konin (25)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (224)
Koszalin (47)
Kołobrzeg (18)
Auchan (111)
Tesco (233)
UBS (1)
OBI (8)
PKP (15)
STRABAG (15)
ABB (60)
Accenture (142)
Luxoft (157)
PKO BP (318)
KPMG (35)
T-Mobile (0)
IKEA (3)

Rekrutują z Praca.pl