Starszy specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznań

102 dni temu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 20447

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie urzędu
• zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
• stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością
• przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
• budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, istnieje możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku
• klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami
• budynek nie jest wyposażony w windy osobowe, konieczność korzystania z wind w sąsiednim budynku i przemieszczania się łącznikiem
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań

 • opracowywanie materiałów planistycznych w zakresie dochodów i wydatków w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz wieloletnich planów finansowych
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy w formie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych
 • przeprowadzanie kontroli w ramach realizacji zadań kontrolnych i nadzorczych w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz własnych
 • prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem dodatkowych środków finansowych pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na realizacji zadań z zakresu rolnictwa, środowiska, ochrony przyrody
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją oraz monitorowaniem zadań dotyczących dofinansowania przedsięwzięć realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
 • przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań z realizacji budżetu wojewody w układzie tradycyjnym i zadaniowym dla dotacji przekazanych jednostkom samorządowym pochodzących z rezerw budżetu państwa
 • prowadzenie spraw związanych z oszacowaniem zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub rolnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, Kpa, Prawo wodne, o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, o funduszu sołeckim, o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej, o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność współpracy w zespole
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone szkolenia specjalistyczne z zakresu finansów publicznych, prawa wodnego, Kpa, przepisów unijnych

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl