Starszy specjalista

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

100 dni temu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 20618

Warunki pracy

- zagrożenie korupcją,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich konieczna asysta innego pracownika,
- zainstalowana winda,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia środków ochrony indywidualnej oraz dostarczenia odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu na stanowiskach robotniczych zgodnie z zajmowanym stanowiskiem pracy
 • zapewnienie pracownikom Urzędu środków higieny osobistej zgodnie z zajmowanym stanowiskiem pracy oraz zapewnienie środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • prowadzenie kontroli w Urzędzie w zakresie przestrzegania przez pracowników przepisów dotyczących BHP
 • organizacja stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prowadzenie szkoleń wstępnych nowozatrudnionych pracowników w zakresie BHP oraz spraw z zakresu szkoleń okresowych BHP dla pracowników Urzędu
 • prowadzenie spraw dotyczących wypadków oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • bieżące aktualizowanie znaków ewakuacyjnych, tablic informacyjnych BHP
 • prowadzenie pozostałych spraw dotyczących BHP w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służb bhp
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: Kodeksu Pracy, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, Służby cywilnej, znajomość zasad służby cywilnej i etyki w służbie cywilnej
 • inicjatywa, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność prowadzenia negocjacji oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie obsługi edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Rekrutują z Praca.pl