BIURO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

od 51 do 250 prac. Administracja publiczna

PKA wspiera jakość kształcenia

Zadania realizowane przez Polską Komisję Akredytacyjną określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niezmiennym celem podejmowanych działań pozostaje dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej, przede wszystkim poprzez wspieranie uczelni w procesie doskonalenia jakości kształcenia oraz budowania kultury jakości. Zgodnie z misją Komisji podejmowane przez nią działania mają na celu zapewnienie absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz zwiększenie konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

 

Aktualne oferty pracy

Firma BIURO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.
Zobacz archiwalne oferty pracy

BIURO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

ul. Żurawia 32/34

00-515 Warszawa